Kabels & Leidingen

Binnen het plangebied van de Blankenburgverbinding liggen talloze kabels en leidingen, die vanwege de realisatie van de nieuwe weg een knelpunt zijn en een risico vormen voor de aanleg van de verbinding.

Daarom verleggen een aantal kabels- en leidingeigenaren in 2017 hun infrastructuur om straks in 2018 de bouw van de Blankenburgverbinding mogelijk te maken. Kabels- en leidingeneigenaren Bedrijven die hun kabels en/of leidingen verleggen, zijn onder meer Shell, Team Terminal, Gasunie en Evides. Ook kabels van Tennet en enkele telecombedrijven worden verlegd.

Een aantal kabels en leidingen ligt al onder het Scheur, maar niet diep genoeg voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Rijkswaterstaat heeft samen met deze eigenaren de nieuwe locaties vastgesteld voor de kabels en leidingen. Rijkswaterstaat compenseert gedeeltelijk de kosten die eigenaren maken bij het aanpassen/verleggen van deze kabels en leidingen.

 

Verlegging gasleidingen

De Gasunie verlegt tot en met november 2017 drie gastransportleidingen in de gemeente Vlaardingen. De huidige leidingen worden opnieuw gelegd in dezelfde omgeving, maar veel dieper onder de grond. Dit gebeurt door middel van een boring. Het gaat om een boring van 1,5 kilometer vanaf de Marathonweg naar tankstation De Aalkeet en twee naast elkaar liggende boringen van 1 kilometer onder de Krabbeplas door. Daarnaast worden twee afsluiterschema’s (ondergrondse clusters van afsluiters waarmee de gasstroom kan worden gestuurd) in de omgeving van Tankstation De Aalkeet en de Vlaardingervaart aangepast.

Oliepijpleiding verlegd

Vanaf half april tot en met september worden bij Rozenburg olieleidingen verlegd. In de nieuwe situatie lopen de leidingen vanaf bosperceel Boulevard via de Noordzeeweg en de Droespolderweg naar de Botlekweg om daar weer aan te sluiten op de bestaande leidingen. In totaal wordt 2 x 4,5 kilometer aan pijpleiding verlegd met een diameter van 0.60 meter. CO2 nieuwe locatie gekregen Begin 2017 is de CO2 leidingen verlegd. Daar zijn nu nog afrondende werkzaamheden van. Deze operatie is door Visser en Smit Hanab, OCAP, Pipeline Control en The Linde Group. met succes uitgevoerd en vastgelegd!

 

 

Cookie-instellingen