Toerisme en Recreatie

De LEM-activiteiten spelen inhoudelijk in op de innovatieve kracht van de economische sectoren aan beide zijden van de Maas en de innovatieve kansen die ontstaan in het verlengde van de realisatie van de Blankenburgtunnel. De tunnel zelf staat dan centraal.

Maar minstens zo belangrijk is dat deze tunnel straks tot de moderne tunnelstandaard behoort. Daarnaast ligt het accent ook op de petrochemische industrie, de agro- en foodindustrie van Greenport Westland en Midden-Delfland en de innovaties met water. En dat vanuit een zône midden tussen de mainport van Rotterdam en de Deltawerken van Hoek van Holland. Ieder op hun eigen manier van wereldbelang.

Vanuit het oogpunt van toerisme en recreatie (T&R) biedt dit uitstekende kansen. Vanuit de werkgroep LEM is er een (deel)werkgroep T&R opgericht die zich specifiek richt op de promotie van het unieke karakter van dit gebied.

De deelnemende partijen:

 • EMR / BIZ Raadhuisplein
 • Historische Vereniging Rozenburg
 • Ondernemersvereniging Zuidbuurt
 • Sportcentrum Vlaardingen
 • IKV / Delta Hotel
 • Vlaardingen Partners
 • Gebiedscommissie Rozenburg
 • Gemeente Midden Delfland
 • BAAK
 • Rijkswaterstaat
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Vlaardingen
 

 

Cookie-instellingen