Onderwijs en Educatie

Voor het onderwijs is de bouw van de Blankenburgverbinding een uitgelezen kans  om jongeren te interesseren voor techniek, technologie, de haven en de daarbij behorende goede loopbaanmogelijkheden. We willen jongeren in de gehele onderwijskolom betrekken bij techniek en technologische vraagstukken om hen te stimuleren om mee te werken aan oplossingen voor de toekomst.

Door de activiteiten aan te laten sluiten bij bestaande activiteiten in de regio op het gebied van techniek worden in LEM de krachten van verschillende organisaties gebundeld (Onderwijs / bedrijfsleven / Overheid). Dit voorkomt versnippering en komt het leerrendement ten goede.

De LEM groep Onderwijs & Educatie bestaat uit verschillende organisaties zoals EIC Mainport Rotterdam, Rijkswaterstaat, BAAK en diverse onderwijsinstanties en bedrijven. Gezamenlijk ontwikkelen we verschillende activiteiten voor leerlingen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs om kennis te maken met dit grote en bijzondere infraproject de Blankenburgverbinding. Ook voor HBO en Universiteiten is er een programma. De resultaten van LEM Onderwijs & Educatie staan hieronder.

Projectweek basisonderwijs

BAAK heeft voor groep 7 een les voor een projectweek ontwikkeld over de energievoorziening van de Blankenburgverbinding. Een gastdocent geeft een les over de Blankenburgverbinding, en behandelt met de klas het onderzoekend deel van de lesbrief over diverse vormen van energievoorziening. De klas gaat dan aan de slag om oplossingen te verzinnen om de energievoorziening zo duurzaam mogelijk in te richten.

Excursies

EIC in Rozenburg en het informatiecentrum Blankenburgverbinding organiseren excursies voor leerlingen en studenten van basisonderwijs tot en met HBO / WO. Daarnaast vinden ook gezamenlijke excursies plaats. Op het programma staan dan bijvoorbeeld een bezoek aan het Informatiecentrum Blankenburgverbinding, aan de havenexpositie van het EIC en een bezoek aan verschillende havenbedrijven.

Gastlessen

In het voortgezet onderwijs worden gastlessen gegeven door medewerkers die betrokken zijn bij de bouw van de Blankenburgverbinding.

Lesmaterialen

In het lesboek Port Rangers voor het basisonderwijs wordt aandacht besteed aan de Blankenburgverbinding en kwaliteitsproject Nieuw Waterland. In het lesboek waarin de leerlingen kennismaken met de Rotterdamse haven is een hoofdstuk opgenomen van A naar B en over schone waterkwaliteit. Dit lesboek wordt gebruikt door ca 5.000 basisschoolleerlingen in de bovenbouw uit Rotterdam en enkele regiogemeenten.

Workshops basisonderwijs

Tijdens een excursie bij het EIC kunnen kinderen in een speciaal ontwerpen waterbak zelf ontdekken hoe je een tunnel bouwt en hoe je die kunt laten afzinken. De waterbak is een gezamenlijk project van EIC, Rijkswaterstaat en BAAK en container-reparatiebedrijf Van Doorne Container Repair. Het ontwerp en de bouw is uitgevoerd door de Future Factory. 

In het informatiecentrum Blankenburgverbinding krijgen de leerlingen workshops aangeboden zoals tunnel- en bruggen bouwen, quizzen en (virtuele) proefjes.

Praktijkopdrachten voortgezet onderwijs

Verschillende klassen van technasia hebben gewerkt aan de het beperken van de hinderbeleving, het visualiseren van het afzinken van de Maasdeltatunnel en hoe je het beste blauwalg in de Krabbeplas kunt bestrijden. De maquettes gemaakt door de leerlingen zijn te zien in het Informatiecentrum.

Stages

Door stages komen jongeren echt in aanraking met de dagelijkse praktijk van de bouw van de Blankenburgverbinding. BAAK stelt tijdens de bouw van de Blankenburgverbinding 150 stageplaatsen beschikbaar aan MBO, HBO en WO. Tot en met mei 2020 zijn er 91 stageplekken gerealiseerd + 53 van 20 weken + 36 van 7 weken

 

Cookie-instellingen