Fietsroute punt 2

Hollandtunnel verdwijnt onder de velden

Met knooppunt Vlaardingen sluit de A20 aan op de Blankenburgverbinding. Vanaf hier gaat de weg richting de A15 bij Rozenburg. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp van de nieuwe weg is het behoud van het bestaande landschappelijke karakter van de Aalkeetpolder. Het nieuwe knooppunt krijgt daarom onderdoorgangen en geen hoge viaducten. Langs de Krabbeplas wordt de weg verdiept in het landschap aangelegd. Rondom het knooppunt en de verdiepte rijbaan komen rietvelden. Hiermee wordt de weg ingepast in de omgeving. De rietvelden hebben nog een functie, ze zorgen voor waterberging.

Ter hoogte van de Zuidbuurt, de scheiding tussen de Aalkeet-Buitenpolder en de Aalkeet-binnenpolder, gaat de Blankenburgverbinding ondergronds de Hollandtunnel in. Net voor de Hoekse Lijn, de metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland, eindigt de tunnel. Op het tunneldak komen de karakteristieke weilanden weer terug. Ze liggen dan op dezelfde hoogte als de omringende weilanden, waardoor de tunnel niet in de omgeving is te zien.

Op de toerit bij de Zuidbuurt komt een bedieningsgebouw. Dit krijgt het uiterlijk van een traditionele boeren schuur, zodat het past bij de bestaande bebouwing in de buurt.

Cookie-instellingen