Advies waterbouw in vertrouwde handen bij Christiaan Jacobs

ProfielfotoStan Wanders 08-12-2022
775 keer bekeken 0 reacties

Iedere dag werken honderden vakmensen mee aan de bouw van de Blankenburgverbinding. In de portretreeks ‘Mensen achter het werk’ laten we verschillende collega’s aan het woord over hun bijdrage. Dit keer Christiaan Jacobs; Adviseur Waterbouw en Waterveiligheid bij de Blankenburgverbinding.

De aanleg van de Blankenburgverbinding is een mega-multidisciplinair project. Een kilometerslang tunneltraject onder een van de drukste vaarwegen. Behalve de infrastructurele kant betekent het ook volop aandacht voor de bodem, oeverconstructie en bescherming tegen het water. Christiaan Jacobs: “Bij de Blankenburgverbinding kijk ik mee en adviseer ik over de waterbouwaspecten van het project. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het baggeren van het Scheur en de opbouw van oever- en bodemconstructies. Maar ook hoe om te gaan met de stromingen in de rivier en de verschillende waterstanden behoren tot mijn aandachtsgebied. Ook kijk ik naar waterveiligheid, of anders gezegd de bescherming tegen overstromingen Stuk voor stuk zaken die van grote invloed zijn bij de aanleg. De Maasdeltatunnel doorsnijdt immers de dijk die Zuid-Holland beschermt tegen water vanuit Het Scheur. We hebben daarom een ‘kanteldijk’ gebouwd als nieuwe waterkering, samen met de waterkeringen rond de tunnelmonden op de noord- én de zuidoever.”

Iedere fase andere rol
Sinds de zomer van 2016 houdt Christiaan zich bezig met het project. In verschillende fases op verschillende manieren. “In de contractuele fase adviseerde ik over de eisen op het gebied van waterbouw en waterveiligheid. Terwijl ik in de ontwerpfase bijvoorbeeld meekeek in de ontwerpen van BAAK. Op een ander moment hielp ik mee in het overleg met de waterschappen (Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta) over de watervergunningen die zij moeten afgeven. En nu in de uitvoeringsfase voer ik waarnemingen uit en overleg ik regelmatig met BAAK over waterbouw en waterveiligheid.”


Christiaan op de oever van het Scheur, met de kranen van de Maasdeltatunnel Noord en Zuid op de achtergrond. Op het Scheur ligt jackup platform de Neptune. 

Dagje ‘Keten’
Een gemiddelde werkdag in de ‘Keet’ in Vlaardingen betekent voor Christiaan vooral veel overleggen. “In principe ben ik altijd één dag in de week op het project. Dat betekent veel overleggen en afstemmen. Maar ook regelmatig op het project buiten kijken. Op deze manier hou je echt feeling en kan je deze observaties ook weer meenemen in je werk. Ik werk veel samen met de collega’s van techniek, en regelmatig ook met de collega’s van omgevingsmanagement.”

Band met de Blankenburgverbinding
Al zes jaar is Christiaan betrokken bij het project: “Dat maakt het ook zo mooi en speciaal voor mij. Ik heb het echt zien groeien van een ‘papieren idee’ tot iets wat we nu echt kunnen zien. Bijzonder daarbij is dat de breedte van technische disciplines allemaal samenkomen bij dit project. Niet alleen waterbouw en waterveiligheid. Maar ook de civiele bouw, wegenbouw en technische installaties.”

Meer RWS-projecten
Niet alleen bij de Blankenburgverbinding, maar ook bij andere RWS-projecten is Christiaan betrokken. “Na eerst anderhalf jaar op inhuurbasis werkzaam te zijn geweest voor RWS, ben ik in de zomer van 2015 in dienst gekomen van RWS. Zo was ik eerder onder andere betrokken bij de Vooroeverbestortingen in Zeeland en de verbreding/verdieping van het Julianakanaal. Nu ben ik naast de Blankenburgverbinding betrokken bij het beheer van de waterkering van de Maasvlakte en de waterveiligheidsbeoordeling van waterkeringen die RWS in beheer heeft. Tot slot geef ik ook verschillende beknopte adviezen over havendammen, oevers en waterkeringen, onder meer in IJmuiden en op de Waddeneilanden. Genoeg afwisseling in mijn werk!”

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen