Platform Lokale Economie & Maatschappij

Blankenburgverbinding als impuls voor de omgeving. Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen hebben samen met vertegenwoordigers van lokale ondernemers uit Rozenburg en Vlaardingen de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEM) opgericht.

Onder leiding van voorzitter Marnix Trouwborst en secretaris Boyd Bartels werkt het platform Lokale Economie en Maatschappij (LEM) aan haar opdracht om gedurende de realisatie fase van de aanleg van Blankenburgverbinding vorm en inhoud te geven aan de ambitie “het gebied beter achter te laten dan het is aangetroffen”. De opdrachtgevers (die gezamenlijk de stuurgroep vormen) zijn de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen alsmede Rijkswaterstaat. Het Platform realiseert de ambitie door meerwaarde te creëren in het werkgebied aan de noord- en zuidoever van het Scheur. Het hoofddoel is de aanleg van de Blankenburgverbinding een impuls te laten zijn voor het gebied en de lokale economie.

De bestuurlijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat, gemeente Vlaardingen en gemeente Rotterdam ligt ten grondslag aan het ontstaan van het platform LEM, dat de volgende organisatiestructuur kent:

  • Stuurgroep: deze taak wordt ingevuld door het onder meer bespreken van de periodieke Monitor die het platform uitbrengt. De monitor beschrijft de doelstellingen die in samenspraak met de Stuurgroep zijn geformuleerd alsmede de resultaten die worden geboekt.
  • LEM Plenair: hierin vindt terugkoppeling plaats door vertegenwoordigers van de werkgroepen aan de stuurgroep en wordt de projectvoortgang geëvalueerd. Daar waar nodig worden projectdoelstellingen en inzet bijgestuurd. LEM Plenair bestaat uit de leden van de stuurgroep, twee leden van elke werkgroep en voorzitter en secretaris.
  • De werkgroep richt zich op activiteiten met raakvlakken op de gebieden:

Meer informatie en vragen

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt hebben over de LEM-werkgroep en haar activiteiten, kunt u een mail sturen naar blankenburgverbinding@rws.nl .  

Afbeeldingen

Lokale Economie en Maatschappij | Wat is het LEM?

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen