Eerste boom symboliseert herinrichting Oeverbos

18-01-2018 1695 keer bekeken

Het Oeverbos in Vlaardingen wordt opnieuw ingericht. Op donderdag 18 januari 2018 is de start van de herinrichting gemarkeerd door het planten van de eerste boom. De grond in het Oeverbos was vervuild en is het afgelopen jaar gesaneerd. Nu begint Staatsbosbeheer als beheerder met de herinrichting van het gebied. De herinrichting wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland. De werkzaamheden zijn halverwege dit jaar afgerond.

De herinrichting van het Oeverbos is een van de onderdelen van de ontwikkeling van Nieuw Waterland, het groengebied rondom Rozenburg en de groene zone ten westen van Vlaardingen. Tot 2024 werken Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen en het recreatieschap Midden-Delfland samen aan Nieuw Waterland. Dit gebied ligt rondom de geplande nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg. Behalve het Oeverbos, krijgen onder andere de Krabbeplas en de groene gordel naast Rozenburg de komende jaren een nieuwe inrichting. Hierdoor kunnen bezoekers straks nog meer genieten van onder meer horeca, schoner zwemmen, vissen, diverse evenementen, fietsen en wandelen.

Recreëren in bos en weide

In het nieuwe ontwerp wisselen boomgroepen en weides elkaar af zodat recreanten op veel plekken kunnen genieten van het uitzicht over ’t Scheur en de voorbij varende schepen. Tussen de boomgroepen en weides komen ook nog verschillende speelmogelijkheden voor kinderen en een uitkijktoren. Verder krijgt het gebied een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad langs het Scheur een nieuw wandelpad.

Sanering

In de jaren '50 is het gebied opgehoogd met vervuild havenslib. Om dit te saneren is nu een nieuwe leeflaag op de bodem aangebracht van 50 cm. Deze sanering is in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

Vernieuwd buiten-stedelijk groen

Het Oeverbos werd eind jaren '70 ingericht als recreatiegebied. Het heeft zich in bijna 40 jaar tijd ontwikkeld tot een groengebied dat intensief gebruikt wordt voor buitenstedelijke recreatie en was toe aan vernieuwing. Voor de nieuwe inrichting is 1 ontwerp gemaakt, dat in 2 delen zal worden aangelegd. Op dit moment nemen Staatsbosbeheer en het recreatieschap het oostelijk deel van het gebied onder handen. Het westelijk deel van het Oeverbos zal Rijkswaterstaat de komende jaren gaan gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de nieuwe snelwegverbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen waarna het alsnog zal worden gesaneerd en ingericht door Rijkswaterstaat.

De herinrichting van het Oeverbos (Oost) is onderdeel van het gehele kwaliteitsprogramma 'Nieuw Waterland' dat wordt gerealiseerd om het versterken van de Zuid-Hollandse economie te koppelen aan een kwaliteitsimpuls voor de lokale leefomgeving bij Vlaardingen, Rozenburg, Maassluis, Midden-Delfland en Rotterdam.

Onderschrift foto: Bij afwezigheid van gedeputeerde Floor Vermeulen, plant projectdirecteur Gohdar Massom (links) samen met wethouder Ruud van Harten van de gemeente Vlaardingen de eerste boom.

Cookie-instellingen