A24 Blankenburgverbinding nog niet definitief gegund

09-08-2017 4468 keer bekeken

Rijkswaterstaat kan de A24 Blankenburgverbinding (BBV) nog niet definitief gunnen. Eerder is de opdracht voorlopig gegund aan het consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie.

In de zogenoemde Alcatel-periode (de periode tussen het bekendmaken van de voorlopige gunning en de daadwerkelijke gunning) kunnen andere inschrijvers bezwaar maken. Twee partijen waren in de race voor zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. De andere partij maakt gebruik van het recht om bezwaar te maken.

De twee biedingen zijn beoordeeld door een team van deskundigen. Rijkswaterstaat heeft voorlopig gegund aan consortium BAAK, bestaande uit de combinatie Ballast Nedam, Macquarie, en DEME. De bieding van dit consortium is beoordeeld als economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijskwaliteitsverhouding.

Rijkswaterstaat heeft een zorgvuldig beoordelingsproces doorlopen met een vooraf duidelijk vastgelegde, en bij partijen bekende, procedure.

Hoe nu verder

De zitting zal op woensdag 11 oktober a.s. plaatsvinden. Daarna verwacht Rijkswaterstaat binnen 14 dagen een uitspraak. In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden. Kabels en leidingen worden momenteel verlegd, het archeologisch onderzoek is vrijwel afgerond en vastgoed wordt aangekocht.

Achtergrond informatie A24 Blankenburgverbinding

De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A20 en de A15 met elkaar en verbetert de bereikbaarheid van de economisch belangrijke regio Rotterdam. De A24 Blankenburgverbinding loopt (van noord tot zuid) vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Het project Blankenburgverbindingkomt voort uit het Masterplan Rotterdam Vooruit (2009), een ontwikkelingsvisie voor de Rotterdamse regio voor de periode 2020-2040. Het gebied wordt gekenmerkt door een landelijke omgeving aan de noordkant van het Scheur en door industrie en woningen aan de zuidkant. Om de barrièrewerking van de weg te verminderen en daarmee de leefbaarheid van het gebied te vergroten, is voor de inpassing van de weg aan de noordkant gekozen voor de aanleg van een landtunnel. Het Scheur zal door middel van een zinktunnel worden gekruist.

Cookie-instellingen