Bereikbaarheid Botlekweg tijdelijk gestremd vanwege verlegging olieleidingen

12-06-2017 2690 keer bekeken

Tussen maandag 12 juni en naar verwachting 1 oktober 2017 is de Botlekweg uitsluitend voor inkomend verkeer, dus in noordelijke richting, te gebruiken. In deze periode wordt de kruising Botlekweg – Droespolderweg opnieuw ingericht en de aanwezige verkeersregelinstallatie aangepast. Het verkeer vanaf de Professor Gerbrandyweg richting Rotterdam en Europoort wordt over de Droespolderweg geleid naar de op- en afrit van de A15 (afslag 13).

Waarom omleiding Botlekweg

Op dit moment wordt er volop langs de Droespolderweg en Noordzeeweg  gewerkt aan het verleggen van de olieleidingen. Tussen juni en oktober start ook de aansluiting van de nieuwe leidingen op de bestaande leidingen bij de Botlekweg. Deze leidingen blijken echter onder en direct naast het asfalt van de Botlekweg te liggen. De locatie van de werkzaamheden bevindt zich daardoor vlak voor de T-kruising met de Droespolderweg. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de oostelijke rijstrook van de Botlekweg tijdelijk buiten gebruik te stellen. De werkzaamheden zullen voor enige hinder zorgen. Na nauw overleg met de gemeente, het Havenbedrijf en de hulpdiensten is er toch gemeend dat dit de beste oplossing is om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.

Verlegging olieleidingen

Vanaf april tot en met september 2017 worden de olieleidingen bij Rozenburg ter voorbereiding van de aanleg van de toekomstige Blankenburgverbinding verlegd. In de nieuwe situatie lopen de leidingen aan de zuidkant van Rozenburg vanaf de Boulevard via de Noordzeeweg en Droespolderweg naar de Botlekweg. 

 

Cookie-instellingen