Verlegging gastransportleidingen in Vlaardingen

25-04-2017 814 keer bekeken

De Gasunie verlegt tot en met november 2017 drie gastransportleidingen in de gemeente Vlaardingen in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze leidingen worden verlegd vanwege de voorgenomen aanleg van de Blankenburgverbinding.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige leidingen worden opnieuw gelegd in dezelfde omgeving, maar veel dieper onder de grond. Dit gebeurt door middel van een boring onder de grond door. Het gaat om een boring van 1,5 kilometer vanaf de Marathonweg naar tankstation De Aalkeet en twee naast elkaar liggende boringen van 1 kilometer onder de Krabbeplas door. Daarnaast worden twee afsluiterschema’s (ondergrondse clusters van afsluiters waarmee de gasstroom kan worden gestuurd) in de omgeving van Tankstation De Aalkeet en de Vlaardingervaart aangepast.

Beperkte hinder

De werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor fietsers, wandelaars en lokaal bestemmingsverkeer.

Werkzaamheden

Na de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het plaatsen van vlaggetjes, start het werk nu echt. De werkstroken zijn ingericht en de leidingen worden uitgelegd. De buizen voor deze leidingen worden in delen aangevoerd en ter plekke aan elkaar gelast. De bestaande leidingen worden na de verlegging afgesloten en verwijderd. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd vanaf 06.30 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. In uitzonderlijke gevallen wordt er ook buiten de reguliere werktijden gewerkt. Voor de aanleg van de leidingen is er tijdelijk sprake van extra werkverkeer, dat grotendeels buiten de bebouwde kom van Vlaardingen blijft. Het intrekken van de boringen onder de Krabbeplas door wordt tussen 19 mei en 2 juni uitgevoerd. De boring van 1,5 kilometer tussen de Marathonweg en het Surfpad zal in de week van 19 tot 23 juni gerealiseerd zijn. Het gastransport gaat tijdens deze werkzaamheden gewoon door.

Cookie-instellingen