Scouting tekent afspraken voor verhuizing naar andere locatie

23-11-2016 1027 keer bekeken

De scouting in de Broekpolder en de gemeente Vlaardingen hebben een overeenkomst getekend waarin de vergoeding is vastgelegd voor het verlaten van de huidige locatie van de scoutingvereniging.

De scouting gaat deze vergoeding gebruiken voor het verplaatsen van de scoutinggroepen. De beoogde nieuwe locatie ligt langs de Vaart. Aanleiding voor de verhuizing is de aanleg van de Blankenburgverbinding en de daaraan gekoppelde aanpassingen aan de A20. Hierdoor wordt een stuk van het huidige terrein van de scouting afgesnoept.

Scouting maakt plaats voor Volkstuinen
Rijkswaterstaat heeft voor zijn werkzaamheden een stuk grond nodig dat in bezit is van de gemeente. Een deel van de grond wordt nu gebruikt door de scouting, een ander deel door de naastgelegen volkstuinvereniging. Bij de volkstuinvereniging gaat het om 28 tuinen. De gemeente wil deze tuinen verplaatsen naar het huidige terrein van de scouting. De eerste 11 tuinen kunnen verplaatst worden als de scouting nog op haar huidige locatie zit. Dat betekent dat de scouting de eerste periode zal moeten ‘indikken’. In de tweede fase kan de scouting naar de nieuwe locatie en worden de overige tuinen aangelegd.

Eind 2019 is verhuizing afgerond
Eerder al werden de afspraken met de Volkstuinvereniging ondertekend. Nu tekenden Peter Korpel en Frank Klok namens de scouting en wethouder Ruud van Harten namens de gemeente de overeenkomst. Naar verwachting is de gehele verplaatsing van de volkstuinen en de scouting eind 2019 afgerond en kunnen de kinderen genieten van hun nieuwe scoutingcentrum en hebben alle volkstuinders weer een tuin.

Op de website scoutcentrumverhuist vind u meer informatie over de verhuizing van de verschillende scoutinggroepen.

Cookie-instellingen