‘Heel begrijpelijk dat deze sloop gevoelig ligt’

07-11-2016 4441 keer bekeken

De boerderij aan de Binnendijk 11 is de laatste boerderij op het voormalige eiland Rozenburg. Door de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt dit historische pand echter binnenkort gesloopt. Een interview met Jörgen van der Meer, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

‘Een aantal karakteristieke en historisch interessante elementen, zoals een tegel en een kozijn, worden uit de boerderij gehaald. Deze schenken we aan de Historische Vereniging Oud Rozenburg.’

Waarom moet de boerderij gesloopt worden?
‘Dat komt omdat de beschikbare ruimte voor het tracé van de Blankenburgverbinding zeer beperkt is. Aan de westkant bevindt zich de bebouwing van Rozenburg, aan de oostzijde het Botlekgebied. Voor de waterveiligheid mag de aanwezige dijk bovendien niet aangetast worden. De inpassing van de nieuwe weg bleek om deze redenen alleen mogelijk tussen de dijk en de Botlekweg, precies op het terrein waar de boerderij ligt.’

Was het verplaatsen van de boerderij geen optie?
‘In 2014 heeft Rijkswaterstaat hier onderzoek naar laten doen. De grootte en constructieve staat van het pand maakten een verplaatsing echter niet mogelijk. De boerderij in delen of steen voor steen afbreken en weer opbouwen bleven als opties over. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen, omdat het historische karakter hiermee grotendeels verloren zou gaan. Bovendien vonden we in deze stedelijke en industriële omgeving geen geschikte locatie waar de boerderij goed tot zijn recht zou komen.’

Kon de tunnel niet iets langer doorlopen, onder de boerderij door?
‘Dat bleek niet te kunnen, omdat de nieuwe verbinding aan de zuidkant meteen aansluit op de bestaande A15. Vanwege de relatief korte afstand tussen tunnel en aansluiting moet het tracé ter hoogte van boerderij al weer omhoog komen. Vanwege alle ruimtelijke beperkingen kun je je voorstellen dat de inpassing van deze nieuwe verbinding een hele uitdaging was.’

Welke stappen heeft Rijkswaterstaat doorlopen om tot sloop over te kunnen gaan?
‘Met het oog op de geplande Blankenburgtunnel heeft Rijkswaterstaat – in 2005 al – het eigendom van de boerderij overgedragen gekregen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben we een sloop- en een waterwetvergunning aangevraagd. Laatstgenoemde is noodzakelijk omdat de boerderij binnen de beschermingszone van een waterkering, de naastgelegen dijk, ligt. Op dergelijke locaties mag je niet zomaar gaan graven. Ook is er onderzoek naar asbest gedaan, maar dat materiaal is niet aangetroffen.’

En verder?
‘Begin dit jaar heeft de huurder de boerderij verlaten. Nog geen week erna werden de ramen ingegooid. Om meer vandalisme te voorkomen heeft Rijkswaterstaat toen hekken om het pand geplaatst en camera’s opgehangen.’
‘Deze boerderij is als laatste overgebleven op het voormalige eiland Rozenburg, een pand waar veel Rozenburgers herinneringen aan hebben. In samenspraak met de Historische Vereniging Oud Rozenburg konden geïnteresseerden daarom begin november nog een keer een kijkje nemen in en rond de boerderij.’

Wanneer starten de sloopwerkzaamheden?
‘De sloopaannemer heeft zijn plan nagenoeg klaar. Vanaf half november verwachten we tot sloop over te gaan. We willen daar niet langer dan nodig mee wachten, vanwege het risico op vandalisme. Alleen een stukje fundering wordt pas vanaf april 2017 verwijderd. Met het oog op de waterveiligheid mogen we namelijk alleen buiten het stormseizoen – van 1 oktober tot 1 april – in de grond graven.’

Blijft er nog iets van de boerderij behouden?
‘Een aantal karakteristieke en historisch interessante elementen, zoals een tegel en een kozijn, worden uit de boerderij gehaald. Deze schenken we aan de Historische Vereniging Oud Rozenburg.’

Hoe zou u het contact en de samenwerking met de Historische Vereniging Oud Rozenburg bestempelen?
‘Als constructief en transparant. Wanneer een gebouw met veel historie verdwijnt, is het heel begrijpelijk dat dit gevoelig ligt. Het besluit om de boerderij te slopen hebben we dan ook zo zorgvuldig mogelijk gebracht. Dat deden we door het gesprek op te zoeken en goed uit te blijven leggen waarom de boerderij moet wijken. Daarnaast hebben we gezamenlijk gekeken naar een passend afscheid van de boerderij en het behoud van enkele elementen.’
‘Sommige mensen blijven het oneens met de sloop en dat mag ook uiteraard. Als Rijkswaterstaat hopen we in ieder geval wel dat met een zorgvuldige werkwijze deze keuze uiteindelijk beter kan worden begrepen.’

 

Cookie-instellingen