Werkzaamheden aan kabels en leidingen voor aanleg Blankenburgverbinding.

21-10-2016 3101 keer bekeken

Voordat de aanleg van de Blankenburgverbinding kan starten is het noodzakelijk dat er een aantal kabels en leidingen verlegd worden. De eerste werkzaamheden van de verleggingen zijn inmiddels gestart.

De werkzaamheden bestaan uit het leggen van een nieuwe stalen leiding en vervolgens het verwijderen van de bestaande. De nieuwe leiding komt te liggen bij de Maassluissedijk en de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland. Het tracé van deze pijpleiding begint op de grens van Maassluis en Vlaardingen aan de zuidzijde van de spoorbaan en loopt onder het Scheur door naar de Botlekweg in ten oosten van Rozenburg.

45 meter diep
Een groot deel van de leiding wordt geboord. Op 45 meter diepte gaat de boring in één keer onder de Maassluissedijk en het Scheur door naar de Botlekweg, een afstand van circa 1.300 meter. Ten zuiden van de spoorbaan richt de aannemer een werkterrein in waar de boorinstallatie komt te staan. Aan de overkant van ’t Scheur langs de Botlekweg last de aannemer de leiding weer aan elkaar.

Verwachte hinder
De boorwerkzaamheden leveren naar verwachting geen geluidhinder op. Rondom de werkterreinen aan beide zijden kunt u geluid horen van het materieel. De aannemer probeert dit geluid tot een minimum te beperken.

Tot 1 maart 2017 is het fietspad, bekend als het recreatiepad, tussen Zuidbuurt en de Scouting van de Paulusgroep in Maassluis ter hoogte van de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Gele borden leiden de fietsers om.

Tijdens de werkzaamheden geldt ook een snelheidsbeperking op het deel van de Maassluisedijk waar het werkverkeer rijdt, om zo de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te vergroten. Het werkverkeer maakt in deze periode gebruik van een afrit van de Maassluisedijk vlak voor de S-bocht richting Maassluis. Als u in deze omgeving wandelt of fietst, kunt u werkverkeer tegenkomen. Houd voor uw veiligheid graag afstand en zorg ervoor dat de bestuurder u ziet.

Cookie-instellingen