Vervolgonderzoek informatievoorziening Blankenburgverbinding

30-09-2016 1543 keer bekeken

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg de Blankenburgverbinding. Wij vinden het belangrijk dat u, als geïnteresseerde goed geïnformeerd wordt over het project.

Inzicht in uw verwachtingen en betrokkenheid
Om te zien in hoeverre u op de hoogte bent van het project voeren wij in samenwerking met Kantar Public (het voormalige TNS NIPO) voor de tweede keer een communicatieonderzoek uit. Wij willen door het onderzoek een beter beeld krijgen van de bekendheid, verwachtingen en ervaringen van zowel bewoners als betrokken organisaties, bedrijven en geïnteresseerden van het project. In 2015 heeft Rijkswaterstaat al eens eerder een onderzoek laten doen door het onderzoeksbureau Kantar Public. Nu, een jaar later, gaan wij een vervolgonderzoek uitvoeren. Met de resultaten van beide onderzoeken kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de wensen en behoeften van geïnteresseerden in de Blankenburgverbinding als het gaat om de betrokkenheid en informatievoorziening over de realisatie van het project.

U kunt ook aan het onderzoek deelnemen
Uw mening over de informatievoorziening over het project Blankenburgverbinding is voor ons van belang. Door uw medewerking aan het onderzoek is het mogelijk de informatievoorziening over het project te verbeteren. Wij nodigen u dan ook graag uit om aan dit onderzoek deel te nemen. U kunt dit doen door op de onderstaande link te klikken.

Start onderzoek

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U heeft tot en met 10 oktober om dit te doen. Vanzelfsprekend worden uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk verwerkt door Kantar Public, en alleen gebruikt ten behoeve van dit onderzoek. Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u terecht op www.blankenburgverbinding.nl.

Mocht u problemen ondervinden met het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar Kantar Public.
Wanneer u al op een andere wijze heeft deelgenomen aan dit onderzoek dan willen we u hartelijk danken voor uw deelname. Het is voor u niet nodig om nogmaals de vragenlijst in te vullen.

Cookie-instellingen