Samen aan de slag met Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

29-09-2016 4719 keer bekeken

Afgelopen week nam Floor Vermeulen (gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) het voorzitterschap op zich van de Bestuurlijke Afstemroep (BAG). In dit overleg worden afspraken gemaakt over de projecten in het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Met de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt door de betrokken partijen een investering gedaan in de kwaliteit van de directe omgeving van het tracé. Zo worden de recreatieve voorzieningen verbeterd, krijgt de groene inrichting een impuls en is er aandacht voor de bereikbaarheid van het gebied. Daarnaast worden maatregelen genomen om extra geluidshinder en luchtvervuiling te voorkomen en wordt het onderliggend wegennet verbeterd. 

Betrokken partijen werken samen
Nu het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding is getekend kunnen de betrokken partijen aan de slag met de uitvoering van de verschillende projecten. Naast de provincie zijn ook de gemeenten Rotterdam (Rozenburg) en Vlaardingen, het Recreatieschap Midden-Delfland, het hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap Hollandse Delta, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat deelnemers aan deze samenwerking.

Meer informatie over het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl

Cookie-instellingen