Archeologisch onderzoek gestart met het graven van proefsleuven

08-04-2016 4204 keer bekeken

In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is het Consortium 2.0 (CSO / Lievense en het archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV) begonnen met een archeologisch onderzoek binnen het tracé Blankenburgverbinding.

Op 7 april is gestart met een proefsleuvenonderzoek op de Noordoever en een bureauonderzoek inclusief bouwhistorische bronnenonderzoek op de Zuidoever van het Scheur.

Proefsleuvenonderzoek
Doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de archeologische waarde van het plangebied (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering). Op basis van het resultaat van het proefsleuvenonderzoek worden archeologisch interessante gebieden geselecteerd voor een archeologische opgraving.

Planning
Het proefsleuvenonderzoek en de inventarisatie worden naar alle waarschijnlijkheid eind april afgerond, waarna de eventuele selectie van gebieden voor een archeologische opgraving eind mei definitief is. De eventuele opgraving vind plaats in de maanden mei, juni en juli, met een mogelijke uitloop naar augustus 2016 wanneer het aanwezige archeologisch erfgoed zeer complex blijkt te zijn.

Verwachtingen
Het archeologisch onderzoeksbureau doet onderzoeken naar de menselijke bewoningssporen die in de bodem binnen het plangebied Blankenburgverbinding bewaard zijn gebleven. Hierbij wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse kreken- en veenlandschap verder in kaart gebracht door de bestudering van het aanwezige erfgoed. Uit vooronderzoek blijkt en de reeds aangetroffen vondsten dat er onder andere nederzettingen uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen te verwachten zijn binnen het plangebied.
 

Cookie-instellingen