Start voorbereiding verleggen CO2-leiding

08-12-2015 3450 keer bekeken

Pipeline Control, een bedrijf gericht op het beheer en onderhoud van pijpleidinginstallaties, gaat vanaf maandag 14 december een strook met bomen en struiken langs het recreatiepad op de gemeentegrens tussen Vlaardingen en Maassluis verwijderen.

Deze werkzaamheden zijn nodig om ruimte te creëren voor het weghalen van een CO2-leiding die daar ligt. De werkzaamheden nemen in totaal 3 weken in beslag. De bomen en struiken worden gekapt over een strookbreedte van niet meer dan 15 meter. Binnen drie jaar worden de bomen en struiken die verdwijnen herplant. De vervangende  bomen en struiken worden, in overleg met Groenservice Holland, geplant op dezelfde strook waar nu de bomen worden verwijderd.

Kabels en leidingen een belangrijk aandachtspunt

De aanwezigheid van een aantal kabels en leidingen binnen het projectgebied Blankenburgverbinding vormt een belangrijk aandachtspunt. Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding heeft Rijkswaterstaat een inventarisatie gedaan van alle kabels en leidingen en deze in een database opgenomen. Op basis van de inventarisatie is bekeken welke kabels en leidingen voorafgaand aan de aanleg van de Blankenburgverbinding, moeten worden verlegd. Deze CO2-leiding hoort hier bij. Voor het kappen van de bomen en struiken geldt geen vergunningplicht.

Weinig hinder tijdens werkzaamheden

Pipeline Control verwacht weinig hinder te veroorzaken. Zo is er beperkte geluidhinder en hoeven er geen wegen te worden afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is het gebied niet toegankelijk voor wandelaars in verband met de veiligheid. Mocht nu vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u een e-mail sturen naar g.hendriks@pipeline-control.com en/of r.hirdes@pipeline-control.com
 

Cookie-instellingen