1980 Zienswijzen ingediend tijdens tervisielegging OTB

23-11-2015 2431 keer bekeken

In totaal zijn 1980 zienswijzen ingediend, waaronder 1921 via het format van Natuurmonumenten.

In de komende periode worden de ingediende reacties geanalyseerd en wordt gekeken op welke punten het Ontwerp-Tracébesluit wordt aangepast. Dit leidt tot een definitief Tracébesluit.  De zienswijzen en de reacties hierop zijn straks terug te lezen in de Nota van antwoord. Dit document is gelijk gereed met het Tracébesluit en wordt tegelijkertijd gepubliceerd. Dit verwachten we aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 te gaan doen.

 

Cookie-instellingen