Terinzagelegging ontwerptracébesluit

18-11-2015 5330 keer bekeken

Van 2 oktober tot en met 12 november was het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerptracébesluit en de Milieueffectrapportage Blankenburgverbinding.

Inloopbijeenkomsten en online
Via de website Platformparticipatie waren de documenten in te zien en kreeg u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Daarnaast was het onder andere mogelijk een bezoek te brengen aan de inloopbijeenkomsten die in Rozenburg en Vlaardingen waren georganiseerd. Hier konden bezoekers documenten doornemen, en vragen stellen aan de adviseurs van Rijkswaterstaat en regionale overheden en een zienswijze worden ingediend.

Beperkt aantal individuele zienswijzen ingediend
In de 6 weken durende periode zijn bij het schrijven van dit artikel 49 individuele zienswijzen ingediend. 1.911 zienswijzen zijn ingediend op basis van het format dat Natuurmonumenten ter beschikking had gesteld via haar website. De reacties gingen onder andere over het gemis van de fietstunnel in de Blankenburgtunnel en het verdwijnen van de spitsstrook A15 na realisatie van de Blankenburgverbinding.

Wat doen wij met alle reacties?
In de komende periode analyseren we de ingediende reacties om te bekijken op welke punten het ontwerptracébesluit wordt aangepast. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief tracébesluit. De zienswijzen en de reacties hierop zijn straks terug te lezen in de Nota van antwoord. De publicatie van dit document is tegelijkertijd met het tracébesluit. Publicatie van het tracébesluit staat gepland in het voorjaar van 2016 .
 

Wij houden u op de hoogte
Wanneer u een zienswijze hebt ingediend, ontvangt u medio maart 2016 een brief met meer informatie over de vervolgprocedure. Via de website www.blankenburgverbinding, de digitale nieuwsbrief en via Twitter @BlankenburgRWS houden wij u ook op de hoogte. Mocht u verder nog vragen hebben over het project, dan kunt u altijd gebruikmaken van het forum op de website. Wanneer u hier uw vraag stelt, beantwoorden wij die binnen korte tijd.

 

Cookie-instellingen