Mogelijkheid tot het indienen van zienswijze voor project Blankenburgverbinding

05-10-2015 2752 keer bekeken

Op 2 oktober is het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport ter inzage gelegd. Tot en met 12 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Nadat de minister in november 2013 de Rijksstructuurvisie heeft vastgesteld, is Rijkswaterstaat gestart met het opstellen van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport Blankenburgverbinding. Dit besluit is een belangrijke stap op weg naar realisatie van de nieuwe snelweg. Zoals de tracéwet bepaalt, kunnen belanghebbenden in de zes weken na tervisielegging reageren op de plannen.

Hoe kunt u reageren?

Digitaal
U kunt van 2 oktober tot en met 12 november 2015 uw mening geven over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport Blankenburgverbinding door het invullen van een zienswijzeformulier op de website van de directie Participatie. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging per mail.
 
Schriftelijk
U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, onder vermelding van ‘Blankenburgverbinding’ naar de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de directie Participatie u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 
Mondeling 
Ten slotte kunt u uw mening mondeling geven. Dit kan tijdens een van de informatiebijeenkomsten op 7 oktober en op 13 oktober 2015. Uw mondelinge zienswijze wordt opgenomen door een notulist en ter goedkeuring aan u voorgelegd.
 
Waar kunt u de stukken inzien?
 
U kunt tot en met 12 november 2015 het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en de overige relevante stukken tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
 • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam;
 • Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen;
 • Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg;
 • Stadswinkel Rotterdam centrum, Coolsingel 40, Rotterdam;
 • Stadhuis Maassluis, Koningshoek 94, Maassluis;
 • Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden; - hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft;
 • Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk;
 • Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.

  
Informatiebijeenkomsten
In oktober 2015 worden voor belangstellenden twee informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd. De bijeenkomsten zijn van 15.00 uur tot 21.30 uur. U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een 3D animatie van de nieuwe weg. Deskundigen geven antwoord op uw vragen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

 • woensdag 7 oktober: Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg;
 • dinsdag 13 oktober: Deltahotel Vlaardingen, Maasboulevard 15, Vlaardingen.

  
Waar vindt u meer informatie?
 Uitgebreide informatie over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport is beschikbaar op de website van Platform Participatie . Voor projectinformatie kunt u ook terecht op de website onze projectpagina A15/A20: Blankenburgverbinding. Volg het project ook op Twitter.

Vragen?
 Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het bezoeken van de websites nog vragen over het ontwerptracébesluit, dan kunt u bellen met de projectorganisatie, telefoon 010 402 70 63 of een e-mail sturen. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99.

Cookie-instellingen