Documenten Kwaliteitsprogramma online beschikbaar

30-06-2015 1925 keer bekeken

Tegelijkertijd met de planuitwerking van de Blankenburgverbinding voor het ontwerptracébesluit (OTB) hebben de regionale overheden, onder leiding van de Vervoerautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen stadsregio Rotterdam), gewerkt aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Pakket van extra maatregelen

Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen dat komt bovenop de wettelijk verplichte maatregelen die de rijksoverheid neemt bij de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het gaat om extra maatregelen die betrekking hebben op natuur, groen, water, recreatie en geluid.

Kwaliteitsimpuls voor de omgeving

Het doel van het programma is om het gebied waarin straks de rijksweg wordt gerealiseerd een kwaliteitsimpuls te geven, door onder meer het recreatieaanbod te vergroten of nieuwe natuur te ontwikkelen. Ook is onderzocht of extra maatregelen nodig zijn om de geluidsbelasting voor aangrenzende woon- of recreatiegebieden verder te beperken.

Op deze pagina vindt u verschillende documenten waaronder het concept Landschapsplan, de rapportages lucht en geluid en een aantal informatiebladen die het kwaliteitsprogramma verduidelijken.
 

Cookie-instellingen