Ministerraad stemt in met financiering Blankenburgverbinding

07-04-2015 4094 keer bekeken

De realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 is een stap dichterbij.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.

De verlengde A15 in het oosten van het land is een belangrijke verbinding voor met name het goederentransport naar Duitsland. Vanwege het belang voor de regio draagt de regio zelf ook bij aan de verlenging van de A15. De weg eindigt nu nog in een weiland waarna het vrachtverkeer is aangewezen op het onderliggende wegennet. Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is van groot belang voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten. De Blankenburgverbinding maakt dit mogelijk. De Blankenburgverbinding is een tunnelverbinding die de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt.

In 2006 en 2009 is besloten de aanleg van de twee nieuwe wegdelen en de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 te versnellen met tol. Minister Schultz van Haegen besloot in 2013 de tolheffing voor de A13/A16 te laten vervallen. Het huidige voorstel van de minister beperkt zich tot de twee projecten. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de tol vervalt zodra de voor de aanleg benodigde tolopbrengsten binnen zijn. Voor beide verbindingen blijft een bestaand gratis alternatief voor het verkeer behouden.

De Blankenburgverbinding zal tussen 2022 en 2024 in gebruik worden genomen. De opening van de verlengde A15 is tussen 2019 en 2021 voorzien. Voor beide projecten is het toltarief €1,18 voor personenauto’s en €7,11 voor vrachtauto’s. De tolopgave voor de Blankenburgverbinding is €315 miljoen en voor de verlengde A15 €287 miljoen. De Blankenburgverbinding kost in totaal ruim €1,1 miljard, de verlengde A15 €840 miljoen.
 

Cookie-instellingen