Verleggen van ondergrondse infrastructuur

16-03-2015 11873 keer bekeken

Belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van een aantal kabels en leidingen binnen het gebied waar de Blankenburgverbinding komt. In 2013 is een inventarisatie gedaan van alle kabels en leidingen.

Risicovolle kabels en leidingen

Op basis van deze inventarisatie heeft Rijkswaterstaat de eerste contacten gelegd met de eigenaren van deze kabels en leidingen. Met als kernvraag: is het overzicht van geïnventariseerde kabels en leidingen volledig en juist? Vervolgens stelden de betrokken partijen samen vast welke kabels en leidingen zo liggen dat deze een knelpunt en zodanig risicovol zijn bij het aanleggen van de Blankenburgverbinding erg groot Deze moeten dus eerst verlegd worden voordat de aanleg van start gaat. Rijkswaterstaat compenseert gedeeltelijk de kosten die de eigenaren maken bij het aanpassen/verleggen van kabels en leidingen.

Eerst verleggen, dan aanleggen

Bedrijven die hun kabels en/of leidingen moeten verleggen, zijn onder andere Shell, Team Terminal, Gasunie, Evides dit geldt ook voor kabels van Tennet en enkele telecombedrijven. Een aantal kabels en leidingen liggen onder het Scheur. Deze liggen echter niet diep genoeg voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met de  eigenaren van deze kabels en leidingen en de meeste hebben van Rijkwaterstaat een zogenaamd verzoek tot aanpassing ontvangen. In de komende tijd bepaalt RWS, samen met de kabel- en leidingeigenaren, nieuwe locaties voor de kabels en leidingen.

Kabel- en leidingeigenaren doen zelf het werk

Rijkswaterstaat en de kabel- en leidingeigenaar maken afspraken over de nieuwe locatie (het nieuwe trac├ę) van de kabels en leidingen, de planning en kosten van de aanpassingen. Vervolgens ondertekenen beide partijen de projectovereenstemming waar deze afspraken onderdeel van uitmaken. De bedoeling is dan dat de kabel- of leidingeigenaar zelf alle werkzaamheden uitvoert (waaronder ook de vergunningaanvragen) die noodzakelijk zijn voor de aanpassing. Het verleggen van de kabels en leidingen begint wanneer de eigenaren alle voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd. Nadat de hele klus is geklaard, vormen deze risicovolle kabels en leidingen niet langer een knelpunt voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.
 

Cookie-instellingen