Belangrijke rol voor participatie en communicatie

05-03-2015 8858 keer bekeken

Rijkswaterstaat startte het uitgebreide participatieproces in de verkenningsfase, begin 2011. In de eerste helft van dat jaar vonden er zogeheten meedenkbijeenkomsten plaats; ambtenaren, belangengroepen, bedrijfsleven en ongeveer 150 omwonenden kregen de kans hun bijdrage te leveren. Ook in de komen

Veel verschillende stakeholders
Een groot project als de Blankenburgverbinding heeft te maken met veel verschillende belanghebbenden/stakeholders. In de communicatie maken we globaal een onderscheid tussen professionele stakeholders (zoals gemeenten, waterschappen en provincie en belangenorganisaties) en bewoners/bedrijven en andere geïnteresseerden. Rijkswaterstaat informeert en betrekt hen door de inzet van verschillende communicatiemiddelen en activiteiten.

Online consultatie en klankbordgroepen
Om een grotere groep mensen te bereiken, zet het project ook online consultatie in. Rijkswaterstaat heeft u eerder gevraagd online te reageren op de vormgeving- en inpassingsoplossingen voor de nieuwe weg. Naast de online consultatie zijn ook klankbordgroepen opgericht. Die bestaan uit een vaste groep bewoners, ondernemers en recreanten uit het gebied. Tijdens bijeenkomsten worden klankbordgroepleden gevraagd feedback te geven op de plannen.

Goed geïnformeerd en betrokken
De doelgroepen goed informeren en zich betrokken laten voelen. Dat is het doel van de ingezette communicatiemiddelen en activiteiten. Op deze manier wil Rijkswaterstaat de mensen uit deze groepen motiveren mee te (blijven) denken. Met als resultaat meer draagvlak, een sneller proces en uiteindelijk een beter resultaat.

Onderzoek geeft inzicht
Voor het project Blankenburgverbinding is niet eerder een uitgebreid communicatieonderzoek uitgevoerd. Dit eerste onderzoek in maart beschouwt Rijkswaterstaat dan ook als een 0-meting. Rijkswaterstaat wil een beter inzicht krijgen in;

  • het doelgroepbereik en of de juiste doelgroepen worden bereikt;
  • hoe de doelgroepen tegen de Blankenburgverbinding aankijken;
  • de kennis van de doelgroepen over de ingezette communicatiemiddelen en activiteiten;
  • hoe de doelgroepen de communicatie ervaren en welke keuzes zij hierin maken (bijvoorbeeld wel of niet meedoen aan activiteiten);
  • de informatiebehoefte en het informatie-zoekgedrag van de doelgroepen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek brengt Rijkswaterstaat focus aan in de communicatie. Met als resultaat een plan dat beter aansluit bij de behoeftes en wensen van omgevingspartijen.

 

Cookie-instellingen