Meedenken over herinrichting gebieden bij Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg

06-06-2014 38200 keer bekeken

Van 11 juni t/m 2 juli 2014 is het weer mogelijk online mee te denken over de Blankenburgverbinding. Dit keer over onderwerpen uit het Kwaliteitsprogramma van de regionale overheden.

Herinrichting

Met de komst van de nieuwe weg verandert ook de omgeving rond de Blankenburgverbinding. Op dit moment maken de regionale overheden plannen om tot een inrichting te komen die de meeste waarde voor gebruikers oplevert. Deze plannen zijn onderdeel van het Kwaliteitsprogramma van de regionale overheden dat parallel loopt aan het project van Rijkswaterstaat om de verbinding aan te leggen.

Denk mee!

Bewoners uit het gebied en geïnteresseerden kunnen hun ideeën en visies geven over de herinrichting van de oostrand en de Boulevard van Rozenburg, over de Krabbeplas en het Oeverbos in Vlaardingen. Gevraagd wordt hoe bewoners nu gebruik maken van de gebieden en hoe zij er in de toekomst gebruik van willen maken. Websitebezoekers kunnen ook reageren op concrete voorstellen die al voor de herinrichting zijn gemaakt. De reacties worden meegenomen in de definitieve plannen voor de herinrichting, die deze zomer verder worden uitgewerkt. Na deze zomer nemen de regionale bestuurders hier een beslissing over. Door nu mee te denken kunnen de voorlopige voorstellen van de overheden worden verbeterd en aangescherpt. Bij het onderdeel 'Denk mee!' op deze website kunt u een reactie achterlaten.

Kwaliteitsprogramma regionale overheden

Het Kwaliteitsprogramma is een pakket maatregelen dat bovenop de maatregelen komt die wettelijk verplicht zijn bij de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het programma gaat over natuur, recreatie, lucht en geluid. Er wordt gekeken naar een groter gebied dan alleen het gebied direct grenzend aan de nieuwe rijksweg. Het doel is een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van de weg te krijgen.

De activiteiten van het Kwaliteitsprogramma worden betaald uit de € 25,4 miljoen (inclusief BTW, prijspeil 2013) die de minister van Infrastructuur en Milieu beschikbaar heeft gesteld, aangevuld met financiële middelen die regionale overheden bijeen zullen brengen.

Bij de uitwerking van het Kwaliteitsprogramma zijn betrokken de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en Rotterdam, het Recreatieschap Midden-Delfland, het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

 

Cookie-instellingen