Uitnodiging internetconsultatie wetsvoorstel tolheffing

26-05-2014 30123 keer bekeken

Van maandag 26 mei tot en met maandag 23 juni 2014 kunt u reageren op het wetsvoorstel ‘Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15’. Het wetsvoorstel wordt aan u voorgelegd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wetsvoorstel
Voor de projecten Blankenburgverbinding en ViA15 geldt dat er wordt toegewerkt naar een ontwerptracébesluit. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat beide projecten voor een deel uit tolopbrengsten worden betaald. Voor de Blankenburgverbinding wordt ingezet op een opbrengst van 311 miljoen. Voor de ViA15 is dit 281 miljoen (prijspeil 2013). De tolheffing is nodig om de financiering van de twee projecten rond te krijgen. De Wet ‘tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15’ vormt hiervoor de juridische basis.

Consultatie via internet
Voor de tolwet wordt gebruik gemaakt van online consultatie. Burgers, bedrijven en organisaties worden hierbij uitgenodigd mee te denken over een wetsvoorstel in voorbereiding. Uw reactie draagt bij aan een betere kwaliteit en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Deze consultatie is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De raadpleging vindt daarom plaats op een andere website dan de website van de Blankenburgverbinding.

 

Hoe doet u mee?
U bent van harte uitgenodigd een reactie op het voorliggende wetsvoorstel te geven. Er zijn vijf vragen geformuleerd over onderwerpen waarop de minister van Infrastructuur en Milieu graag uw mening hoort. U kunt hierbij denken aan de wijze waarop het verschil in toltarief voor personen- en vrachtverkeer wordt bepaald en de wijze waarop tol wordt geïnd. Uw reactie kunt u van maandag 26 mei tot en met maandag 23 juni 2014 indienen op www.internetconsultatie.nl. U vindt hier ook het wetsvoorstel en een verdere toelichting.

Wat gaat er verder gebeuren?
Alle reacties die binnenkomen via de internetconsultatie worden opgenomen in een rapport aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit rapport vindt u na afloop van de consultatie op www.internetconsultatie.nl. De reacties worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel. Nadat de resultaten zijn verwerkt zal het wetsvoorstel, na behandeling in de ministerraad, worden aangeboden aan de Raad van State. Daarna staat de behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer gepland, waarna de wet in werking kan treden.

Cookie-instellingen