Brakke grond in een zoete plas

08-12-2023 1237 keer bekeken

Brakke grond gebruiken vlak naast een zoetwaterplas in een natuurgebied zonder die te vervuilen, hoe pak je dat aan? Bouwcombinatie BAAK, die de Blankenburgverbinding aanlegt, bedacht een simpele, maar inventieve oplossing.

Tijdens het ontwerpen van de Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg was al duidelijk dat er enorme hoeveelheden grond afgegraven zouden moeten worden. Er worden immers twee grote tunnels gebouwd en bovendien wordt de snelweg deels verdiept aangelegd. Bij elkaar ongeveer 3 miljoen kubieke meter. De ambitie was om deze grond te hergebruiken in het gebied van de Blankenburgverbinding, maar daarvoor moest wel iets bedacht worden. Vanwege het zoutgehalte in het Scheur is het grondwater namelijk relatief zout en is de grond aan de lager gelegen noordkant van het Scheur brak.

De Krabbeplas in de Aalkeetpolder vlak bij de A20 is de zoetwaterplas die we bedoelen, die ook zoet moest blijven tijdens de werkzaamheden aan de Hollandtunnel die vlak langs deze plas loopt. Door de grond op die plek te hergebruiken zou er zout water in de Krabbeplas kunnen komen met alle gevolgen van dien. Daarom heeft BAAK een weliswaar ongebruikelijke, maar verder oer-Hollandse oplossing bedacht: namelijk met damwanden een stukje van de Krabbeplas afscheiden en met een eigen gemaal het waterpeil daarin beheersen en overtollig water afvoeren. Daarmee ontstond tijdelijk een polder binnen de polder, zodat de werkzaamheden de waterkwaliteit van de hele plas niet zouden beïnvloeden.

Terugkijkend was het best een spannend moment toen BAAK daarmee begon, maar het is prima uitgepakt. Door deze afscheiding, ook wel compartimentering genoemd, is het gelukt om het verzilten van de omgeving te voorkomen. Van maart 2020 tot de zomer van 2023 is het compartimenteringscherm instandgehouden.

In de eindsituatie maakt BAAK hier een zogenoemde ‘plas-dras zone’. De Krabbeplas  wordt aan de westzijde ondieper gemaakt, waarbij een drassige zone ontstaat met riet. In dit gebied kan in de toekomst het water dat van de weg afkomt worden opgevangen en het functioneert dan als een zuiveringssysteem.

Binnenkort komen er ondergrondse kanalen aan de noordzijde van het gebied en zal er zoet water door de plas-dras zone gaan stromen. Nu is het wachten op het riet dat gepland is en het tot wasdom komen van dit plas-dras gebied, een natuurgebied in spe.

Cookie-instellingen