Toch geen zonnepanelen op de Hollandtunnel

29-09-2023 1081 keer bekeken

Op basis van gesprekken met de gemeente Vlaardingen en de reacties van omwonenden is besloten het onderzoek naar zonnepanelen op een deel van de Hollandtunnel te stoppen.

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie BAAK hebben de ambitie om de stroom van de Blankenburgverbinding (A24) op te wekken met duurzame energie op locatie. Het dak van de Hollandtunnel leek hiervoor in aanmerking te komen. Een eerste uitwerking is gemaakt en met de gemeente Vlaardingen besproken en tijdens een bewonersavond met omwonenden van de Zuidbuurt gedeeld.

De reactie van de bewoners van de Zuidbuurt is duidelijk. Zij vinden het plan niet in lijn met eerder gemaakte afspraken die bij het ontwerp van de nieuwe snelweg zijn gemaakt en zonnepanelen niet passen bij het karakter van de Zuidbuurt. Ook de gemeente Vlaardingen heeft aangegeven zonnepanelen niet wenselijk te vinden vanwege het open landelijke karakter van dit gebied.

 
Impressie van het plan vanuit vogelperspectief

 


Impressie van het plan, uitzicht vanaf de Zuidbuurt

 

 

Rijkswaterstaat en BAAK hechten groot belang aan de afspraken die zijn gemaakt en draagvlak in de omgeving is dan ook een belangrijke voorwaarde om verder te gaan met het plan. Omdat het draagvlak er niet is, wordt het onderzoek naar zonnepanelen op deze locatie niet voortgezet. Rijkswaterstaat en BAAK kijken of er andere mogelijkheden zijn om de tunnels op een duurzame wijze van energie te voorzien.

Eerdere berichtgeving over dit onderwerp

Cookie-instellingen