Natuur rondom Blankenburgverbinding krijgt steeds meer vorm

05-09-2023 983 keer bekeken

Voor de Blankenburgverbinding wordt niet alleen aan de nieuwe snelweg gewerkt, ook het gebied rond de weg krijgt een kwaliteitsimpuls. Tussen de A20 en de Hoekse lijn wordt de Krabbeplas aangepakt, het Krabbepark vernieuwd en de oversteek van dieren verbeterd.

Krabbeplas en het vernieuwde Krabbepark
Het vernieuwde Krabbepark, onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, is onlangs geopend. Door de vele nieuwe bomen en bloemrijke graslanden gaan de bezoekers de komende jaren volop kleur en fleur ervaren in het park. De nieuwe rietkragen langs de plas onttrekken straks zoveel mogelijk het zicht op de nieuwe snelweg. Ten oosten van het paviljoen Jofel aan de Plas heeft het park een herinneringenbos gekregen. Op initiatief van bewoners uit Vlaardingen hebben mensen bomen geplant ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon. 

Naast het park is ook de Krabbeplas uitgebreid. De ligweide naast het strand is ingezaaid met nieuw gras en er is een wandelsteiger geplaatst. Vanaf het A20-viaduct is een nieuw wandelpad aangelegd, zodat de route naar het park prettiger en veiliger is geworden. 

MEER INFORMATIE OVER HET VERNIEUWDE KRABBEPARK


Bereikbaarheid Krabbeplas en Broekpolder voor dieren
Waar het Krabbepark en de Krabbeplas beter bereikbaar zijn geworden voor bewoners en recreanten, is dit ook het geval voor dieren. De A20 vormt een barrière tussen de Broekpolder en de Krabbeplas voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden aan de A20 zijn de duikers (wateronderdoorgangen) onder de snelweg vervangen. Deze onderdoorgangen zijn nodig voor het polderbeheer. In deze watergangen zijn faunapassages aangebracht, een soort loopbruggen, voor dieren. Collega Claudia van Rijkswaterstaat legt in de onderstaande video uit hoe deze verbindingen er uit zien en hoe ze werken. 

(Om de video op onze website te bekijken, dient u de cookies van derden te accepteren of klik hier om de video op YouTube te bekijken.)

Zuidbuurt weer op oorspronkelijke plek
Eind 2021 werd de Zuidbuurt verlegd voor de bouw van de Hollandtunnel, maar inmiddels ligt deze weg weer op zijn oude vertrouwde plek. Het dienstgebouw krijgt ook steeds meer vorm. Het gebouw is zo ontworpen dat het goed past in de landelijke omgeving. Op dit moment wordt de houten bekleding van het gebouw aangebracht. De sloot voor het dienstgebouw loopt door over het dak van de tunnel en is en staat inmiddels vol water. Het enige dat nog ontbreekt is de begroeiing langs de oever, maar dat is een kwestie van tijd.

 

MEER INFORMATIE OVER DE ZUIDBUURT

Cookie-instellingen