Recreatiepaden en wegen rond Hollandtunnel aan de beurt

28-07-2023 1830 keer bekeken

Bij de Hollandtunnel is een nieuwe fase aangebroken. Nu de civiele bouwwerkzaamheden nagenoeg zijn afgerond en de technische installaties volop worden getest, is het tijd om de wegenstructuur rond de tunnel aan te pakken.

Vernieuwen recreatiepaden
Het fietspad langs de Hoekse lijn gaat half augustus weer open. Het recreatiepad ten westen en oosten van de Hollandtunnel wordt hiermee opnieuw met elkaar verbonden doordat het ontbrekende deel op het dak van de Hollandtunnel is gemaakt en opgeleverd. Aan de westkant van de Krabbeplas wordt half augustus het fietspad naar het Ratteneiland gemaakt. Het tijdelijke rietpad in de Krabbeplas wordt vervolgens weggehaald. Later komt in de rietzone langs de west- en noordzijde van de Krabbeplas hiervoor een nieuw wandelpad in de plaats. De bovenstaande foto geeft een impressie van het fietspad Zuidbuurt-Ratteneiland

Route bouwverkeer verplaatst
De afgelopen jaren ging de route van het bouwverkeer van de A20 over het bouwterrein naar de oever van het Scheur bij de Maasdeltatunnel. Deze route blijft voorlopig bestaan, alleen rijdt het bouwverkeer nu door de oostelijke buis van de Hollandtunnel. Het voordeel hiervan is dat veel minder bouwverkeer de Zuidbuurt passeert.

Zuidbuurt weer op oorspronkelijke locatie gelegd   
Eind 2021 is de Zuidbuurt ter hoogte van de Blankenburgverbinding een stukje verlegd. Dit was nodig om de het deel van de Hollandtunnel onder de Zuidbuurt te kunnen bouwen. Met het afronden van de werkzaamheden aan de Hollandtunnel kan de Zuidbuurt weer op de oorspronkelijke plek worden teruggelegd. Hier is wel van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus een afsluiting van de Zuidbuurt ter hoogte van de Blankenburgverbinding voor nodig. Meer over deze afsluiting leest u hier.

Cookie-instellingen