Tunneldeel Isabella terug naar droogdok Damen Verolme Rotterdam voor reparatie

29-06-2023 3823 keer bekeken

Het tweede tunneldeel van de Maasdeltatunnel (genaamd Isabella) dat bij het afzinken op 29 april beschadigd raakte, is op dinsdag 27 juni naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam gesleept voor herstel. Deze operatie neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Tijdens de afzinkoperatie eind april brak één van de zes kabels waarmee het tunneldeel op zijn plek werd gehouden en kwam vervolgens tegen de tijdelijke kade. Het zogenoemde tijdelijke kopschot (de tijdelijke afsluiting van het tunneldeel aan de kopse kant) is hierdoor beschadigd en wordt vervangen.

Naar het droogdok
De reparatie kan niet in het water plaatsvinden, daarom is het tunneldeel naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam gesleept, waar het eerder ook gebouwd is. Zodra het tunneldeel droog in het dok ligt, wordt de inspectie van de schade verder afgerond. Daarna wordt de tijdelijke afsluiting vervangen.

Oorzaak
De oorzaak van het breken van de kabel wordt op dit moment nog onderzocht met de hulp van gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek treffen we zo nodig maatregelen en bereiden we het volgende afzinkmoment voor.

Nieuwe afzinkdatum
In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam worden een nieuwe afzinkdatum en reservedata vastgelegd. De nieuwe datum is onder meer afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar het breken van de kabel. Het later afzinken van het tweede tunneldeel levert vooralsnog geen vertraging op voor het openstellen van de Blankenburgverbinding in 2024.

Cookie-instellingen