Tunneldeel Maasdeltatunnel voor herstel naar droogdok Damen Verolme Rotterdam

13-06-2023 4116 keer bekeken

Het tunneldeel gaat eind juni voor herstel naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Naar verwachting zal de periode in het dok ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Bij het afzinken van het tweede tunneldeel ‘Isabella’ van de Maasdeltatunnel op 29 april brak de kabel die het tunneldeel aan de zuidkant vasthield. Hierdoor kwam het tunneldeel tegen de kade aan en ontstond er schade aan het zogenoemde kopschot; de tijdelijke wand die de kopse kanten van het tunneldeel waterdicht afsluit. Het afzinken werd toen afgebroken. 

Onderzoek naar oorzaak
Ondertussen loopt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het breken van de kabel. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek treffen we zo nodig maatregelen en bereiden we het volgende moment van afzinken voor. In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam bepalen we een nieuwe datum.

Het vervolg
De overige werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding gaan onverminderd door en verlopen voorspoedig. De verwachting is dan ook nog steeds dat het mogelijk is de nieuwe snelwegverbinding in 2024 open te stellen.

Cookie-instellingen