Kopschotten geplaatst Maasdeltatunnel Zuid

21-12-2022 1511 keer bekeken

In het voorjaar worden de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel afgezonken. Ze worden gekoppeld aan de diepe toeritten die vanaf de oevers in Vlaardingen en Rozenburg tot in het Scheur zijn gebouwd. De toeritten op de oevers worden met schotten afgesloten om het water buiten te houden.

Waterdicht aansluiten
Voor het bouwen van de toeritten zijn in de rivier kistdammen gemaakt met stalen buizen en damwanden (de zogenaamde combiwand). De kistdammen bestaan uit drie delen. Om de tunnelelementen aan te kunnen sluiten op de toeritten moeten de combiwanden van het middelste deel worden weggehaald. Voordat de combiwanden kunnen worden verwijderd, moet eerst het kopschot worden geplaatst.

Op zuid is nu gestart met het plaatsten van dit zogeheten kopschot. Na het baggeren van de zinksleuf in het Scheur en het plaatsen van tegels waar de tunnelelementen na het afzinken op komen te staan, een volgende stap in de voorbereidingen voor het afzinken. De tunnelelementen zelf zijn ook afgesloten met kopschotten. Aan het uiteinde van het tunnelelement zit een rubberen profiel, ook wel Ginaprofiel genoemd. Op de kopse kant van de toerit wordt een stalen profiel gebouwd met exact dezelfde afmetingen als dit Ginaprofiel. Na het afzinken wordt het Ginaprofiel van het tunnelelement hier tegenaan gedrukt, waardoor een waterdichte afsluiting ontstaat tussen de toerit en het tunnelelement.

Nadat het zuidelijke tunnelelement op de oever is aangesloten, het noordelijke tunnelelement is geplaats, de naden tussen de tunnelelementen met omegaprofielen waterdicht zijn gemaakt en de sluitvoeg is gebouwd, kunnen de kopschotten in de tunnel worden geopend om van binnenuit de tunnel verder af gebouwen.

 Het eerste deel zit er in

 

Aan de andere kant wordt het kopschot op de juiste plek gezet.

 

Foto vanaf het kopschot richting knooppunt Rozenburg.

 

Waterveiligheid
Om te voorkomen dat er water in de nog open delen van de tunnel in de oever stroomt, worden op dichte tunneldelen dijken gebouwd. Op de noordoever is dit een tijdelijk dijk: de toeritten in de oever steken hier vrij ver in het Scheur, terwijl de Delflandse dijk, met de permanente kanteldijk, verder landwaarts ligt. Op de zuidoever wordt de tijdelijke dijk in de toekomst de basis van de Boulevard en de permanente dijk tussen het Scheur en de toerit van de Maasdeltatunnel.

Cookie-instellingen