Laatste tegel voor zinktunnel Blankenburgverbinding geplaatst

07-12-2022 3049 keer bekeken

Op maandag 5 december liet bouwconsortium BAAK de laatste van 12 enorme tegels geleidelijk naar de bodem van het Scheur bij Vlaardingen zakken. De tegels vormen de tijdelijke fundering voor de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel.

Na het uitbaggeren van de zinksleuf voor de twee tunnelelementen tot -28 meter NAP, was vervolgens alle aandacht gericht op het leggen van de tegels. De enorme betonnen platen van zo’n 100.000 kilo per stuk vormen het tijdelijke fundament voor de tunnelelementen. De tunnelelementen worden tijdens het afzinken op deze tegels gezet. Met vijzels die op de tegels rusten kunnen de elementen straks precies tot op de centimeter worden afgesteld. Is dat gebeurd, dan wordt de ruimte onder de tunneldelen vol zand gespoten waardoor de tunneldelen op de bodem van het Scheur rusten. De tegels hebben dan geen functie meer.

Grote jongenswerk
Vanaf 4 november tot en met 5 december is de ‘jack-up’ Neptune bezig geweest met het plaatsen van de 12 tegels, dus gemiddeld tweeëneenhalve dag per tegel. Dit grote kraanschip is voor dit specifieke precisie werk naar de projectlocatie gekomen om het tegelwerk te verzorgen. Met zijn uitschuifbare poten op de bodem tilt het hefschip zich net boven het wateroppervlak. Op deze manier ontstaat een stabiel werkplatform waar golven en stroming geen vat op hebben.

Voordat een tegel kon worden neergelaten, moest de Neptune eerst met haar hydraulische kraan nauwkeurig een put graven met de exacte afmetingen van de tegel: 6 bij 6 meter in het midden van de vaarweg en 7 bij 7 meter voor de tegels aan de zijkant. Vervolgens werd in de put grind gestort, waarna de tegel naar beneden kon. Een duiker maakte ten slotte de kabels los en checkte of de tegel op de juiste plek is geplaatst. Daarna volgde een laatste grindstort rond de tegel. In de onderstaande video legt adviseur waterbouw Christiaan Jacobs uit hoe een en ander in zijn werk ging.

(Om onderstaande video te bekijken op onze website, dient u de cookies van derden te accepteren of klik hier om de video op YouTube te bekijken.)

Hoe ging het met de scheepvaart?
De scheepvaart ondervond beperkt hinder van het werk van de Neptune. Met name toen de tegels in het midden van het Scheur werden gelegd waren er beperkingen. Zo konden zeeschepen niet tegelijkertijd de Neptune passeren, mocht er niet worden ingehaald door zeescheepvaart en was de snelheid beperkt. Omdat zeeschepen bij lagere snelheden moeilijker te besturen zijn, werden deze schepen extra begeleid door slepers. Zo kon er toch veilig worden gevaren.

Op weg naar
Het werk is iets sneller dan gepland uitgevoerd, ook omdat het de hele periode overwegend goed weer is geweest. Er moet nog wel het nodige gebeuren voordat de tunneldelen afgezonken kunnen worden, maar de bodem van het Scheur is in principe “klaar” voor de ontvangst. Wel zal regelmatig door een peilboot gemonitord worden of de uitgebaggerde geul (met daarin de tegels) niet weer dichtslibt met zand en slib door stroming en scheepvaart. Afhankelijk van de hoeveelheid wordt vlak voor het afzinken eind maart 2023 nog een “opschoonslag” uitgevoerd, om te zorgen dat de geul de gewenste diepte heeft.


 

Cookie-instellingen