Terugblik | Baggeren in de bodem van het Scheur

22-11-2022 1717 keer bekeken

Voorjaar 2023 zinken we de beide tunneldelen van de Maasdeltatunnel af naar de bodem van het Scheur. Voordat dit mogelijk is, moest de vaarweg tot de juiste diepte worden uitgebaggerd.

De uitgevoerde baggerwerkzaamheden in oktober zorgden ervoor dat de sleuf waarin beide tunneldelen komen te liggen tot maar liefst 30 meter onder NAP is uitgegraven.

Rijd je in 2024 door de Maasdeltatunnel, dan besef je het waarschijnlijk lang niet altijd: boven de tunnel vindt het scheepvaartverkeer zijn weg naar de Rotterdamse haven en zo’n 25 meter lager maakt het wegverkeer de oversteek van de ene naar de andere oever.

500.000 kuub zand en grond
Voordat het zover is, gaat er nog heel wat water door het Scheur. Met het uitbaggeren van de sleuf naar de juiste diepte, kunnen de tunneldelen naar hun definitieve plek worden afgezonken. In oktober vonden 24/7 baggerwerkzaamheden plaats om ruimte te maken voor beide tunneldelen. De sleephopperzuigers Artevelde en Meuse River zogen in totaal zo’n 500.000 kuub zand en grond op. Een groot gedeelte is afgevoerd naar de Noordzee ter hoogte van Scheveningen. Het restant is opgeslagen in een put bij de noordoever van het Scheur.


Geulen slibben weer dicht
De tunneldelen zinken over ongeveer vijf maanden af naar de bodem van het Scheur. Voordat het zover is, moet nog het nodige gebeuren, waaronder het leggen van de tegels waarop de tunneldelen tijdelijk komen te rusten. Kort voordat eind maart en begin april 2023 de twee tunneldelen worden afgezonken, komt de sleephopperzuiger nogmaals in actie om de geul nogmaals op te schonen.


Uitdagingen voor het baggeren
Baggeren in een druk bevaren waterweg kent de nodige uitdagingen. Zo mocht het scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder ondervinden van de baggeractiviteiten. Voordeel hierbij is dat de scheepvaart gewend is aan langzaam varende baggerschepen. Om de vaarwegen op de juiste diepte te houden, baggeren schepen regelmatig in de Rotterdamse haven. Naast de scheepvaart was ook de stroming in het Scheur punt van aandacht, waar ook een groot schip als de Meuse River rekening mee moet houden.

Geul in 3D
Om de baggerwerkzaamheden met uiterste precisie uit te voeren, werd vooraf de geul in 3D in een computerprogramma gezet. Met de computer aan boord van de Artevelde en Meuse River heeft de sleephopperzuigers minutieus elke plek tot op de juiste diepte gebaggerd. Om de werkzaamheden goed te kunnen volgen, zijn tussendoor voortdurend metingen gedaan om de vorderingen van het werk in de gaten te houden.

Tegels leggen
Met het uitbaggeren van de geulen is de eerste stap voor het maken van de fundering van de tunnelelementen volbracht. De volgende stap is het plaatsen van de enorme tegels waarop straks de tunneldelen komen te rusten. Dit werk gebeurt met het enorme jack-up kraanschip de Neptune. Dit jack-up kraanschip zet zich met vier poten vast op de bodem van het Scheur. Met een hydraulische kraan worden de putten met uiterste precisie gegraven en het funderingsgrind geplaatst waarna de tegels tot op de centimeter nauwkeurig worden neergelegd.

(Om onderstaande video op onze website te bekijken dient u de cookies van derden te accepteren of klik hier om de video op YouTube te openen.)

 

Cookie-instellingen