Weekendafsluitingen A20: iedere minuut telt

20-10-2022 1877 keer bekeken

Om de verbreding van de A20 ook in de richting Rotterdam te realiseren sluiten we in het najaar drie weekenden de A20 tussen Maassluis en Kethelplein in de richting van Rotterdam af. Ook werken we regelmatig in de nacht.

Tijdens deze afsluitingen verrichten we zoveel mogelijk werkzaamheden, met als inzet de hinder zo kort mogelijk te laten duren. Door te kiezen voor weekendafsluitingen en nachtafsluitingen in plaats van een langdurige (gedeeltelijke) afsluiting, waarborgen we de veiligheid van de weggebruiker en mensen op het werk. Een ander voordeel is dat in een korte tijd veel werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Veiligheid voorop
Onze mensen kunnen de activiteiten die nodig zijn voor de verbreding van de A20 alleen veilig uitvoeren als we verkeersmaatregelen nemen, zoals het afsluiten van rijstroken of de hele snelweg. Om grote verkeershinder te voorkomen mag dit alleen als er minder verkeer rijdt, dat betekent dat we op weekenden en nachten zijn aangewezen. Verspreid over 2022 vinden 14 weekendafsluitingen van de snelweg plaats. In deze weekenden wordt dag en nacht doorgewerkt, waarbij we werkzaamheden die veel hinder geven zoals sloopwerk, heiwerk of het aanbrengen van damwanden zo veel mogelijk op de dag plannen. Soms is dat niet mogelijk vanwege de beperkte beschikbare tijd, onzekerheden waar we pas tijdens de uitvoering duidelijkheid over krijgen en de volgordelijkheid van bepaalde werkzaamheden. Zo is het verwijderen van bestaand asfalt met een frees altijd de start van wegwerkzaamheden en doen we dit in een weekend over het algemeen op vrijdagnacht. 

Voegen vervangen
Het vervangen van voegen behoort tot de werkzaamheden in de komende weekenden. Dit zijn naden tussen een viaduct en de weg, die de werking van warm en kou opvangen. De nieuwe voegen zijn één van de vier elementen die bijdragen aan een stillere A20. In de onderstaande video vertelt collega Anouska hier meer over. Aangezien de voegen zich over de volle breedte van de weg bevinden, is een totale afsluiting van de weg noodzakelijk. We vervangen de voegen in totaal bij vier viaducten van de A20; Marathonweg, Vlaardingervaart, Holysingel, Lepelaarsingel.

Bestaande en tijdelijke voegen
Komende weekend slopen we de bestaande voegen en brengen een tijdelijke voeg aan. Bij de Marathonweg voeren we ook betonreparaties uit. Het viaduct is inmiddels zo'n 55 jaar oud en we weten niet precies wat de staat van het beton is dat jarenlang onder het asfalt heeft gezeten. Daarom starten we meteen op vrijdagavond met de werkzaamheden. Zo weten we zeker dat er voldoende tijd is voor het herstel. We breken eerst de bestaande voegen uit en spuiten ze schoon met een hogedrukspuit. Daarna herstellen we beschadigingen in het beton en maken een tijdelijke voeg.

In het weekend van 2 tot 5 december verwijderen we bij de vier viaducten de tijdelijke voegen, spuiten ze schoon en bouwen de nieuwe voegen in. Het uitbreken , schoonspuiten en het inbouwen van de voegen brengt de nodige geluidsoverlast met zich mee.

(Om de onderstaande video te bekijken, dient u de cookies van derden te accepteren of klik hier om de video op YouTube te bekijken.)

Logistieke uitdaging
De weekendafsluitingen vormen een grote logistieke uitdaging. De ploegen werken 24/7 in shifts om alle noodzakelijke werkzaamheden te realiseren. Zodat het wegverkeer aan het eind van het jaar gebruik kan maken van de vernieuwde A20.


Alle informatie over de komende weekendafsluiting

 

Cookie-instellingen