Eind juli ligt A20 op de goede plek

08-07-2022 2264 keer bekeken

Met de komst van de Blankenburgverbinding krijgt ook de A20 een metamorfose. Binnenkort rijdt het verkeer bij het nieuwe knooppunt Vlaardingen in beide richtingen over een gloednieuw stuk weg. Om dit voor elkaar te krijgen, betekent dit veel werk …in weinig tijd.

Na de Hollandtunnel bouwen we een verdiepte verbindingsboog naar de A20 richting Maassluis. Deze verbinding gaat onder de A20 door. Eind mei is de zuidelijke rijbaan van de A20 richting Rotterdam verlegd. Sindsdien rijdt het verkeer over de verdiepte verbindingsboog. De uitdaging is nu om in acht weken het gedeelte van de verbinding tussen de twee rijbanen te realiseren. Een en ander betekent dat in nog geen twee maanden tijd behoorlijk wat werk verzet wordt. Werkvoorbereider Wesley Hendriks: “Het zijn lange dagen werken. Op eigenlijk een postzegel in de middenberm van de A20. Waarbij het verkeer aan beide kanten van ons voorbijrijdt. Als we het dak van de onderdoorgang hebben gerealiseerd, kan eind juli ook de rijbaan van de A20 richting Hoek van Holland op zijn definitieve plek worden neergelegd." Daarna is er ruimte om aan de noordkant van de A20 het laatste stuk van de verbindingsboog te bouwen.  


De werklocatie tussen de twee rijbanen van de A20


Veengrond bij ondersteuningsconstructie
Voordat het zover is, zijn er nog de nodige uitdagingen. “In alle opzichten speelt de omgeving een belangrijke rol. Bij het werk zijn er enkele speciale omstandigheden. Zo is er het bouwen op veengrond, waar we rekening mee moeten houden bij het bouwen van de ondersteuningsconstructie.”

Beperken overlast voor omgeving
Bij de aanleg van de Blankenburgverbinding willen we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Wesley Hendriks: “De overlast tijdens de ingebruikname van de A24 is beperkt doordat de onderdoorgang verdiept wordt aangelegd. De overlast tijdens het bouwen proberen wij te verminderen door o.a. in de acht weken versneld te bouwen. En werkzaamheden die veel lawaai maken alleen tussen 07:00 en 19:00 uit te voeren. Ook nemen collega’s van het omgevingsteam betrokkenen uit de buurt mee in het hele proces. Want hoewel we de overlast beperken, brengen heiwerk en het aanbrengen van damwanden natuurlijk de nodige overlast met zich mee. Veel communiceren en veel contact over wat we hier doen, helpt.”

Dronebeelden handig
Wesley combineert het werk van werkvoorbereider met het maken van drone-opnames van het project. En niet alleen om geïnteresseerden een blik van bovenaf te geven. Wesley Hendriks: “Je krijgt met inmetingen door dronebeelden een beter totaalbeeld van de situatie. En je kan moeilijk bereikbare locaties veilig in beeld brengen.

Ik maak er nu al zo’n 7 jaar gebruik van tijdens mijn werk. Voor het eerst op Sint Maarten, toen ik werkte voor een ander civiel project. Het terrein was daar moeilijk begaanbaar. Door middel van de drone konden we een beter totaalbeeld maken van de situatie. Zo konden we moeilijk bereikbare locaties veilig in beeld brengen. Sindsdien maakt het onderdeel uit van mijn werk en maak ik er ook veelvuldig gebruik van bij de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding.”

 

Cookie-instellingen