Vlaardingen verwelkomt meer dan 1000 bomen als compensatie aanleg Blankenburgverbinding

29-04-2022 2166 keer bekeken

Om het verwijderde groen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding te compenseren, wordt voor iedere boom die verdwijnt een nieuw exemplaar in de regio geplant. In de gemeente Vlaardingen zijn inmiddels meer dan 800 bomen geplaatst en dit loopt nog verder op naar circa 1200 bomen.

De aanleg van de Blankenburgverbinding betekent ook dat een stuk groen wijkt voor de aanleg van de A24. Voor iedere boom die verdwijnt komt op een plek in de regio een nieuw exemplaar terug. Volgens de wetgeving is deze 1-op-1-compensatie niet noodzakelijk. Rijkswaterstaat hecht er in het kader van duurzaamheid echter veel belang aan deze 100 procent compensatie door te voeren. In totaal betreft het de compensatie van zo’n 30 ha groen, 6000 bomen.

Meer compensatie
Bij de compensatie gaat het niet alleen om bomen die worden geplant vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding. Ook projecten die de Blankenburgverbinding raken, zoals het vervangen van een persriool door de gemeente Vlaardingen, zorgen ervoor dat nieuwe bomen moeten worden aangeplant. De verwachting is dat eind 2023 vrijwel het totaal beoogde aantal bomen verspreid over de regio er staat. De bomen zijn terug te vinden in Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en Nissewaard.

Nauwe samenwerking gemeente Vlaardingen
Op diverse plaatsen in Vlaardingen zijn het afgelopen jaar bomen geplant. In totaal gaat het hierbij om zo’n 10 tot 12 verschillende locaties door de hele stad. De gemeente Vlaardingen heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat de locaties bepaald. Rijkwaterstaat financiert de aanschaf en onderhoud van de bomen voor de eerste drie jaar, daarna zijn de kosten voor de gemeente. Bij het bepalen van de plek én het aanplanten van de bomen is ook samengewerkt met lokale boom- en buurtverenigingen. Op deze manier is bijvoorbeeld ook het ‘minibosje’ en een educatieve speeltuin gerealiseerd.

[Foto: aangeplante bomen in het Klauterwoud in de Vlaardingse Broekpolder]
 

Cookie-instellingen