Storten onderwaterbeton en boren wapening Maasdeltatunnel Zuid

04-02-2022 1455 keer bekeken

De afgelopen maanden is veel werk verzet bij de bouw van de Maasdeltatunnel. Aan de kant van het Scheur maakt BAAK het dak van de tunnel en beginnen ze met de bouw van de definitieve tunnelvloer. Hiervoor boort BAAK stalen pennen in de vloer.

Deze werkzaamheden gaan door tot in de avond. Halverwege de toerit van de tunnel stort BAAK van 14 tot en met 18 februari het vierde deel van de vloer van de tunnel.

Terugblik werkzaamheden
De tunnel wordt gebouwd in compartimenten. Dit maakt het mogelijk om verschillende werkzaamheden tegelijk uit te voeren. Voor het uitgraven van de tunnel heeft BAAK de compatimenten vol water gezet om tegendruk aan het grondwater te geven. In de twee compartimenten aan de kant van het Scheur heeft BAAK onderwater een betonnen vloer gestort. Daarna hebben ze het voor een deel leeggepompt zodat er op 10 meter diepte het dak van de tunnel gemaakt kon worden. Op de foto zijn deze droge compartimenten goed te zien.

Boren voor wapening definitieve tunnelvloer
Onder het dak wordt nu gestart met de afbouw van de tunnel. BAAK sloopt wat tijdelijk werk en werkt verder aan de tunnelvloer. De vloer van de tunnel wordt gebouwd in twee lagen. Voor de eerste laag is met onderwaterbeton een vloer van 2 meter dik gemaakt. Daarop wordt nu een tweede laag van 0,5 meter dik gemaakt. Dit is de definitieve tunnelvloer. Om de tweede vloer vast te kunnen maken aan de eerste vloer, boren ze stalen wapeningsstaven in de vloer. Vervolgens bevestigt BAAK hieraan de wapening voor de definitieve tunnelvloer en storten ze het beton.

Werktijden en hinder
Het aanbrengen van de staven gebeurd in fases. Vanaf half februari tot begin maart boort BAAK de eerste staven in de vloer. Deze weken wordt er gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 tot 23:00 uur. Deze werkzaamheden kunnen voor geluid in de omgeving zor-gen. De overige werkzaamheden voor de tunnelvloer geven weinig hinder. Dit jaar boort BAAK nog staven in het voorjaar en in het najaar. 

Betonstort van 100 uur
In 2021 heeft BAAK onderwaterbeton gestort voor drie vloeren van de tunnel. Van 14 tot en met 18 februari storten ze het onderwaterbeton voor de vierde vloer, zo'n 7.000 m3. Dit duurt ongeveer 100 uur en gaat dag en nacht door. Een onderbreking is niet mogelijk, omdat dan het beton niet gelijkmatig uithardt. Het beton wordt aangevoerd aan met vrachtwagens. Per uur rijden er zeven tot twaalf vrachtwagens via de Botlekweg naar en van de bouwplaats.

Werktijden en hinder
De betonstort start op maandag 14 februari rond 07:00 uur en duurt tot uiterlijk vrijdag 18 februari tot het eind van de dag. De werkzaamheden kunnen voor geluid in de omgeving zorgen, onder andere door vrachtwagens, een betonpomp die continu draait en achteruitrijpiepers van werkverkeer. De bouwplaats wordt goed verlicht. Dit kan zichtbaar zijn voor omwonenden.

Cookie-instellingen