Start aanleg grondwal tussen Rozenburg en bouwplaats Maasdeltatunnel

17-12-2021 1462 keer bekeken

Half december dit jaar is BAAK gestart met de eerste werkzaamheden voor de ophoging van de dijk tussen Rozenburg en de bouwplaats van de Maasdeltatunnel, waarop de Tijdelijke Botlekweg ligt.

BAAK hoogt hiervoor de dijk, aangeduid als dijkring 19, een paar meter op. Later zal de dijk ook rechtgetrokken worden (zie afbeelding 2). De nieuwe waterkering die dan ontstaat, zal onderdeel worden van de groene gordel rond Rozenburg. Wanneer de dijkverlegging en ophoging klaar zijn, richt de gemeente Rotterdam het gebied aan de binnenzijde in als onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Het verhogen en verleggen van de dijk wordt in twee fases gerealiseerd. Half december zijn de eerste werkzaamheden voor fase 1 gestart. Later in het project wordt fase 2 uitgevoerd. Op de bovenstaande afbeelding staan de fases aangegeven.

Voorbereidingen
Om veilig te kunnen werken, is vanaf half december aan beide zijden van de Tijdelijke Botlekweg een hekwerk geplaatst. Daarnaast verwijdert BAAK het uitkijkpunt en wordt ter hoogte van de sportvelden de watergang aangepast. BAAK zal verder op de Tijdelijke Botlekweg een tijdelijke oversteekplaats voor het bouwverkeer aanleggen. Deze ligt ter hoogte van de bushalte. Voor de veiligheid is op de werkuren een verkeersregelaar hierbij aanwezig. Begin 2022 wordt de oversteek naar het noorden verplaatst (zie bovenstaande afbeelding).

Werkzaamheden
Voordat de grondwal wordt opgebouwd, zal eerst de kleilaag die er bovenop ligt, verwijderd worden. Deze klei wordt tijdelijk in een depot opgeslagen en later op de grondwal teruggeplaatst. Voor het ophogen van de grondwal wordt grond toegepast, die vrijkomt bij het uitgraven van de Maasdeltatunnel. Deze grond wordt aangevoerd met vrachtwagens. BAAK bouwt de grondwal op lagen. Na het aanbrengen van een laag, blijft deze even liggen en daarna wordt de volgende laag aangebracht. BAAK is met deze eerste fase ongeveer een half jaar bezig.

Hinder
Voor de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van machines zoals kranen, shovels en vrachtwagens. Deze kunnen voor geluid in de omgeving zorgen.

Cookie-instellingen