Vlaardingen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor de Marathonweg

15-10-2021 1571 keer bekeken

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op 14 oktober ingestemd met het beschikbaar stellen van budget om samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg ter hoogte van de A20 aan te pakken. Het kruispunt van de Marathonweg met de Westlandseweg en de op- en afritten van de A20 worden flink aangepast.

De werkzaamheden vinden tussen 2021 en 2023 plaats. De voorbereidingen daarvoor starten aanstaande maandag al.

De gemeente werkt aan een betere doorstroming van het verkeer, verkeersveiligheid en aan het verminderen van de overlast van de Marathonweg op de omgeving. Rijkswaterstaat werkt aan de A20 voor de Blankenburgverbinding. Beide partijen zien kansen om dit te combineren en de kruising met de A20/Westlandseweg te verbeteren.

Door het beschikbaar gestelde budget kan de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis worden verlegd en komt er een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis. Ook worden de bestaande verkeerslichten vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20.

Overeenkomst
Met het akkoord van de gemeenteraad sluiten de gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat nu een overeenkomst om gezamenlijk de aanpassingen aan het kruispunt A20/Westlandseweg uit te voeren. Rijkswaterstaat heeft samen met bouwconsortium BAAK de planning en de werkzaamheden van de Blankenburgverbinding hierop kunnen aanpassen. De eerste stap daarin is het opstellen van een bestemmingsplan door de gemeente Vlaardingen om de aanpassingen planologisch mogelijk te maken.

Jörgen van der Meer omgevingsmanager Rijkswaterstaat: “We zijn blij dat dit project in gang gezet kan worden en dat we deze aanpassing in het lopende Blankenburgproject hebben kunnen realiseren. Dit was een flinke uitdaging, maar dankzij goede samenwerking met onze aannemer BAAK en de gemeente Vlaardingen is dit gelukt.”

Wethouder Bart Bikkers, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Vlaardingen: “Het werken aan de Marathonweg komt nu echt op stoom en dat is heel positief. Onze gemeente is in september gestart met het verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg. En dankzij het raadsbesluit van 14 oktober kunnen Rijkswaterstaat en BAAK op 18 oktober al beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van het kruispunt A20 en Westlandseweg. De aanpak van dit kruispunt maakt voor de vernieuwing van de Marathonweg echt verschil. De verkeerdeelnemers en onze inwoners gaan hier het echt een gunstig effect van ervaren. Dankzij constructief onderling overleg grijpen onze gemeente, Rijkswaterstaat en BAAK gedurende de aanleg van de Blankenburgverbinding gezamenlijke kansen waar dat kan.”

Voorbereidende werkzaamheden op 18 oktober van start
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om de kruising van de Marathonweg met de Westlandseweg aan te pakken, kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Tegelijkertijd start bouwconsortium BAAK per 18 oktober met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het dempen en nieuw graven van watergangen en het aanbrengen van een voorbelasting van zand voor de nieuwe afrit. De uiteindelijke verplaatsing van de afrit vindt in 2023 plaats.

Cookie-instellingen