Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken

16-09-2021 1564 keer bekeken

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de geluidshinder te verminderen vernieuwt de gemeente Vlaardingen de Marathonweg.

Daarnaast heeft zij in overleg met Rijkswaterstaat het voornemen om de kruising met de A20/Westlandseweg aan te pakken; aan de A20 werkt Rijkswaterstaat nu voor de Blankenburgverbinding. De werkzaamheden zouden in 2021 en 2022 plaatsvinden. Vlaardingen en Rijkswaterstaat staan op het punt hiervoor een overeenkomst te sluiten. De Vlaardingse gemeenteraad moet nog definitief akkoord geven.

Verkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming.  

Kruising met A20 en Westlandseweg
Een belangrijk knelpunt op de Marathonweg is de plek waar deze de A20 en de Westlandseweg kruist. Rijkswaterstraat is rond de A20 bezig met aanpassingen voor de Blankenburgverbinding en wil graag in overleg met de gemeente meehelpen om de doorstroming van de Marathonweg op die plek te verbeteren. Het idee is om de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis te verleggen, een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis aan te leggen en de bestaande verkeerslichten te vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. Hiervoor moeten de op- en afrit van de snelweg door Rijkswaterstaat aangepast worden. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroom op de A20.

Overeenkomst
De gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat staan op het punt een overeenkomst te sluiten waarin overeengekomen wordt de kruising A20/Westlandseweg aan te pakken.

Rijkswaterstaat heeft de planning en de werkzaamheden van de Blankenburgverbinding hierop kunnen aanpassen. Jörgen van der Meer omgevingsmanager Rijkswaterstaat: “Het is niet eenvoudig om tijdens de uitvoering zo’n grote aanpassing door te voeren in een project, maar ook wij zagen het belang hiervan in. Voor de mensen in Vlaardingen én voor de doorstroming op de A20. Met veel inspanning en een goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen en onze aannemer (bouwconsortium BAAK) is dit gelukt.” Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 14 september het voornemen uitgesproken een overeenkomst te willen aangaan.

Wethouder Bart Bikkers, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Vlaardingen: “Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Marathonweg is belangrijk voor Vlaardingen. Het college van burgemeester en wethouders is dan ook verheugd over het constructieve overleg met Rijkswaterstaat, waardoor er op het Vlaardingse wegennet en op de A20 een betere doorstroming kan komen. Dit tekent de samenwerking van onze gemeente, Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK bij de aanleg van de Blankenburgverbinding: we grijpen gezamenlijke kansen waar dat kan. Dat geldt voor het aanpassen van de op- en afrit van de A20, maar ook voor het verbreden van fietspaden binnen het werkgebied van de Blankenburgverbinding. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief akkoord op de aanvullende investeringen van onze gemeente te geven.”

Cookie-instellingen