A20 verbreden hoort ook bij de Blankenburgverbinding

11-06-2021 1526 keer bekeken

Het staat niet bij iedereen even goed op het netvlies, maar naast het aanleggen van de nieuwe A24 bestaat het project Blankenburgverbinding ook uit het verbreden van de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en bestaande knooppunt Kethelplein.

Deze verbreding van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting is nodig, omdat er straks door de komst van de A24 meer verkeer op dit deel van de A20 komt. Om de verbreding mogelijk te maken worden viaducten gerenoveerd en sommigen ook verbreed, duikers (wateronderdoorgangen) aangelegd en geluidschermen geplaatst, verplaatst en verhoogd (zie de afbeeldingen hieronder.

Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Het verkeer op de A20 moet namelijk kunnen blijven rijden en ook het vaarverkeer en omwonenden moeten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Bouwconsortium BAAK heeft voor deze uitdaging de werkzaamheden grondig uitgewerkt en in de tijd geplaatst.

Concreet gaat het om:

 • Renoveren van 4 bestaande viaducten (10, 11, 12 en 13)
 • Uitbreiden van de viaducten Vlaardingervaart en Lepelaarsingel (11 en 13)
 • Vervangen bestaande duikers (18 en 19)
 • Nieuwe geluidschermen aan de noordzijde (L, N)
 • Vervangen cassettes (platen) bestaand scherm (J, K)
 • Verplaatsen, verhogen geluidschermen aan de zuidzijde (B+C, D1 & D3, E+F, H)
 • Uitbreiden (P, R) (Q) Westwijkscherm
 • Aanleggen van de twee extra rijbanen

 

Een goede voorbereiding is het halve werk
In de afgelopen maanden waren er langs de A20 de nodige voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van werkterreinen en aanleggen van werkwegen. In de komende periode worden de werkzaamheden steeds meer zichtbaar en merkbaar. Uitgangspunt is om tijdens de uitvoering van het werk de hinder zoveel mogelijk te beperken.  

Planning op hoofdlijnen:

 • Renovatie viaducten: 4e kwartaal 2020 – 4e kwartaal 4 2021
 • Verbreden viaducten: 1e kwartaal 2021 – 2e kwartaal 2022
 • Geluidschermen: 2e kwartaal 2021 – 3e kwartaal 2022
 • Aanleggen extra rijstroken: 2e kwartaal 2022 – 4e kwartaal 2022

 

Renovatie viaducten
Het deel van de A2O tussen Vlaardingen-west en Kethelplein is eind jaren ‘60 gebouwd. Op dit stuk van de A20 liggen de viaducten over de Marathonweg, Vlaardingervaart, Holysingel en Lepelaarssingel. Vanwege hun leeftijd krijgen ze een grote onderhoudsbeurt. Denk hierbij aan betonreparaties en het vervangen van de blokken waar het viaduct op rust. Kijk via deze video hoe we dit aanpakken.

Verbreden viaducten
De viaducten Lepelaarsingel en Vlaardingervaart worden verbreed. Aan de zuidkant komt er vijf meter bij de bestaande viaducten bij. Bij de Vlaardingervaart gebeurt dit ook op een ponton vanaf het water. Om de hinder voor het vaarwegverkeer te beperken is altijd één doorgang beschikbaar om langs te varen. Incidenteel zullen afsluitingen van (vaar)wegen nodig zijn, om bijvoorbeeld de grote betonnen liggers (steunbalken) voor het wegdek in te kunnen hijsen. Het volgende filmpje legt precies uit wat er gaat gebeuren.

Plaatsen, verplaatsen en verhogen geluidschermen
Om ruimte te maken voor de extra rijstroken worden aan de zuidkant van de A20, tussen de Vlaardingervaart en het Kethelplein, de huidige geluidschermen naar buiten verplaatst. Tussen de Holysingel en het Kethelplein wordt het scherm ook nog verhoogd. Het geluidscherm dat ter hoogte van de Westwijk staat blijft en wordt aan twee kanten verlengd. Aan de noordzijde van de A20, tussen het Kethelplein en de Holysingel, komen nieuwe geluidschermen. Vanaf de Holysingel tot aan de Vlaardingervaart worden de zogenoemde cassettes, de platen, van het bestaande scherm vervangen.

Op het kaartje op de website is exact te zien welk geluidscherm waar komt. Verder wordt op de A20 tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton of soortgelijk asfalt) aangebracht vanaf afrit 9 (Vlaardingen) richting het westen. Dit is ongeveer 2 à 3 decibel stiller dan het huidige asfalt dat op de A20 ligt.  

Aanleggen extra rijstroken
Wanneer bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt aan de noordkant van de A20 een extra rijstrook aangelegd vanaf de Vlaardingervaart naar het nieuwe knooppunt Vlaardingen. Aan de zuidkant wordt een extra rijstrook aangelegd tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en het Kethelplein. Over de weg komen nieuwe portalen waar de bewegwijzering en matrixborden aan worden gehangen. De aangepaste A20 wordt vervolgens aangesloten op het nieuwe knooppunt Vlaardingen.

Benieuwd hoe het verder gaat?!
De werkzaamheden op en rond de A20 duren naar verwachting tot eind 2022. Vanuit verschillende invalshoeken brengen we de werkzaamheden in beeld. Mis niets en blijf ons via onze website en andere online kanalen volgen.

Cookie-instellingen