‘Inwendig’ heien voor de Blankenburgverbinding? Wat is dat en hoezo?

12-05-2021 714 keer bekeken

Binnenkort gaat aannemerscombinatie BAAK op een bijzondere manier heipalen aanbrengen voor een geluidsscherm langs de A20, namelijk via het zogenoemde ‘inwendig heien’. Aan projectleider Vincent Molthoff van Rijkswaterstaat vroegen we wat dit precies inhoudt en waarom we dit doen.

“Door inwendig te heien veroorzaken we minder geluids- en trillingsoverlast voor de omgeving dan bij het aanbrengen van traditionele betonnen heipalen. Het ‘inwendige’ eraan betekent dat we een (holle) stalen buispaal de grond inbrengen met aan de onderkant een voetplaat. Door op die plaat binnen deze holle buis een gewicht te laten vallen, zakt de paal. Het geluid en de trillingen worden opgenomen in de grond. Dit in tegenstelling tot traditioneel funderen met een heiblok op een heipaal,” aldus Vincent.

Dat klinkt goed, maar waarom doen we dat dan niet altijd?
“Om te beginnen kunnen we dit alleen maar toepassen op plaatsen waar je niet al te diep hoeft te heien, dus bijvoorbeeld bij relatief lage geluidsschermen. En daarnaast hangt er ook een prijskaartje aan, dus kun je hier niet onbeperkt voor kiezen.”

Waar gaat het precies gebeuren?
“Dit gaan we doen vanaf half mei aan de noordkant van de A20 tussen het knooppunt Kethelplein en het viaduct over de Holysingel. We gaan in totaal 408 heipalen aanbrengen voor de schermen ‘Leonard’ en ‘Nico’, de geluidschermen langs de A20 hebben allemaal een lettercode gekregen, vandaar. De lengte van deze palen varieert van vijf tot tien meter, dus dat is beduidend korter dan dan de heipalen van soms meer dan dertig meter die bijvoorbeeld bij de Hollandtunnel zijn aangebracht. Maar die moeten dan ook straks voorkomen dat de tunnel gaat opdrijven door de druk van het grondwater.”

Heb jij dit al vaker meegemaakt bij de Blankenburgverbinding?
“Nee, ik werk nu 2 jaar bij dit project en binnen mijn deelproject is dit de eerste keer. Ik werk hierbij overigens nauw samen met de projectmanager van BAAK. We kijken uit naar de start!”

Cookie-instellingen