De blauwe buizen over weg in de Zuidbuurt, waar dienen die eigenlijk voor?

13-04-2021 670 keer bekeken

In de Zuidbuurt is BAAK bezig met de aanleg van de Hollandtunnel. In 2020 is hiervoor een leidingenbrug gebouwd over de weg. Deze leidingen worden gebruikt om water en grond te transporteren.

Water
De eerste leiding wordt gebruikt om het water dat vrijkomt bij het graven van de Hollandtunnel af te voeren. Dit water wordt getransporteerd naar het Scheur. De tweede leiding wordt gebruikt om water te pompen uit de Krabbeplas om het waterpeil op niveau te houden.

Grond
De laatste twee leidingen worden gebruikt om grond te transporteren. Wanneer er heel diep gegraven wordt, wordt de grond ‘hydraulisch ontgraven’. De grond wordt dan vermengd met veel water en wordt dan letterlijk weggezogen. Dit wordt naar de Krabbeplas gepompt. De grond zakt dan naar de bodem en het overgebleven water wordt middels de laatste leiding teruggepompt naar het Scheur.

Damwand in de Krabbeplas
De mix van water en grond dat uit de bouwkuipen naar de Krabbeplas wordt gepompt, bevat brak water door de kwel. Om verzilting te voorkomen, is er in de Krabbeplas een speciale dam gebouwd. Het brakke water in dit gedeelte wordt zo beheerst en getransporteerd naar het (al zoute) Scheur.

Accepteer de cookies van derden om de video over de leidingenbrug te bekijken, of klik hier!

 

Cookie-instellingen