Blankenburgverbinding gaat gebruik maken van droogdok Damen Verolme

28-01-2021 1732 keer bekeken

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op de samenleving. Ook voor de Blankenburgverbinding worden de werkzaamheden door COVID-19 beïnvloed. Dit zal ook in 2021 nog het geval zijn. BAAK heeft daarom samen met Rijkswaterstaat mogelijkheden verkend om vertraging door COVID-19 te voorkomen.

De oplossing is gevonden in het verplaatsen van de bouw van de twee tunnelelementen naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Het droogdok ligt op een steenworp afstand van de bouwplaats, waardoor de transportafstand over het water straks beperkt is.

Een win-win
COVID-19 heeft ook effect op de maritieme industrie. Bij Damen Verolme komt dit tot uiting doordat geplande activiteiten op de werf in de Rotterdam-Botlek zijn verschoven. Hierdoor is een deel van het droogdok in de komende periode beschikbaar en kunnen daarom nu de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel op deze locatie worden gebouwd.

Aanvankelijk zouden de tunnelelementen boven op de toeritten van de Maasdeltatunnel worden gebouwd. Door gebruik te maken van het Damen Verolme droogdok kunnen de werkzaamheden anders worden georganiseerd, waardoor de impact van COVID-19 wordt beperkt.

Bouwmethode blijft gelijk
De realisatie van het werk, en de tunnelelementen als onderdeel daarvan, blijft gelijk aan het oorspronkelijk plan. Ook het afzinken van de twee tunnelelementen blijft hetzelfde; de tunnelelementen worden in een periode van 2 weekenden afgezonken. Deze maatregel geeft geen extra hinder voor de omwonenden en de scheepvaart.  Wat wijzigt is de locatie waar de tunnelelementen worden gebouwd.

Door gezamenlijk in te spelen op ontstane kansen kunnen BAAK en Rijkswaterstaat blijven werken aan een voorspoedige realisatie van de Blankenburgverbinding.

Cookie-instellingen