Aangepaste verkeerssituatie Broekpolderweg

06-08-2020 704 keer bekeken

Bouwconsortium BAAK werkt sinds april op en langs de Broekpolderweg. BAAK vervangt hier in opdracht van de gemeente Vlaardingen een rioolpersleiding en legt er een tweede leiding naast. Om de nieuwe leidingen aan te kunnen leggen, past BAAK 11 augustus de verkeerssituatie en de belijning aan.

Om de nieuwe leidingen tussen de manege en de Marathonweg aan te kunnen leggen, past BAAK de verkeerssituatie en de belijning op de Broekpolderweg aan. Verkeersregelaars zorgen dat er op dinsdag 11 augustus tussen 07.00 en 16.00 uur voor dat het verkeer om en om langs deze werkzaamheden kan rijden. Dit kan zorgen voor wat vertraging.

Op 11 augustus aan het eind van de middag is er een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie op de Broekpolderweg. Het fietspad vanaf de Marathonweg richting de manege is dan afgesloten. Fietsers kunnen gebruik maken van de Broekpolderweg. Hierop worden tijdelijk fietsstroken aangegeven. Verder zijn de manege en het tijdelijke parkeerterrein P1 alleen te bereiken via de Watersportweg: de afslag vanaf de Broekpolderweg is afgesloten.

Verenigingen bereikbaar
Deze tijdelijke verkeerssituatie duurt tot november/december van dit jaar. Alle verenigingen en woningen langs de Broekpolderweg blijven bereikbaar. De werkzaamheden zijn op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07.00 en 19.00 uur. Dit kan zorgen voor wat geluid in de omgeving.  

Werken tussen scouting en Marathonweg
De afgelopen twee maanden heeft BAAK de leidingen gelegd in de middenberm van de Broekpolderweg, ter hoogte van de volkstuinen en het scoutingterrein. Na 11 augustus legt BAAK de leidingen aan tussen het scoutingterrein en de Marathonweg. Als deze leidingen zijn aangesloten op de bestaande leidingen, verwijdert de aannemer de oude leiding die langs de Broekpolderweg ligt. In de zomer van 2021 zijn de rioolwerkzaamheden gereed, is de middenberm van de Broekpolderweg opnieuw ingericht en keert de oorspronkelijke wegsituatie, van voor de rioolwerkzaamheden, weer terug.

Tijdelijke parkeerterreinen
Omdat de parkeerplaatsen in de middenberm van de Broekpolderweg tijdens de gehele periode van de rioolwerkzaamheden niet beschikbaar zijn, zijn tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. Op de afbeelding staan deze terreinen en de routes ernaartoe aangegeven.

Cookie-instellingen