In de zomer twee weken rustiger bij bouw Hollandtunnel

24-07-2020 968 keer bekeken

Op 15 juni is bouwconsortium BAAK in de Aalkeetpolder gestart met het aanbrengen van de funderingen voor de Hollandtunnel. De werkzaamheden zijn ook goed hoorbaar in bijvoorbeeld de Westwijk. BAAK zal, om u wat rust te geven deze zomer, van 1 tot 16 augustus geen hinderwerkzaamheden uitvoeren.

De Hollandtunnel is één van de twee tunnels van de nieuw te bouwen Blankenburgverbinding.

Voor de Hollandtunnel zijn verschillende types funderingen nodig: damwanden en verschillende soorten heipalen. Van 1 tot 16 augustus liggen alle werkzaamheden die veel hinder voor de omgeving veroorzaken, tijdelijk stil: het aanbrengen van de damwanden en de heipalen. Werkzaamheden die minder hinder geven, gaan wel gewoon door.

Volgens planning
De funderingswerkzaamheden voor de Hollandtunnel verlopen voorspoedig en liggen op schema. Om de omwonenden goed op de hoogte te houden van de voortgang, staat er een bord aan de Zuidbuurt waarop te zien is hoeveel damwanden en heipalen inmiddels in de grond zitten. De voortgang van de funderingen is ook via de website www.blankenburgverbinding.nl te volgen.

Na de zomervakantie
Na de zomervakantie gaan de verschillende funderingswerkzaamheden over de hele lengte van de Hollandtunnel door. In de tweede helft van oktober verwachten we dat de eerste funderingstellingen klaar zijn. Van half oktober tot het einde van het jaar neemt het aantal stellingen langzaam af. Aan het einde van het jaar zijn de funderingen van de Hollandtunnel klaar. BAAK start dan met de bouw van de vloeren, wanden en het dak van de tunnel.

Knooppunt Vlaardingen en de Zuidbuurt
Tussen de Hollandtunnel en de bestaande A20, komt het nieuwe knooppunt Vlaardingen. De funderingswerkzaamheden voor dit nieuwe knooppunt starten in het najaar en lopen door tot de zomer van 2021. In de zomer komen de stellingen dan nog één keer terug om het kleine stukje tunnel waar nu nog de Zuidbuurt ligt te maken.  

Cookie-instellingen