Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaardingen

19-02-2020 1034 keer bekeken

Om ruimte te maken voor de rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de Blankenburgverbinding is het noodzakelijk dat er in februari en maart langs de A20 en de Broekpolderweg bij Vlaardingen bomen worden verwijderd. Daarna vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Dit gebeurt om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Alle verwijderde bomen worden gecompenseerd met nieuw aan te planten bomen. 

Data en locaties werkzaamheden
Vanaf maandag 24 februari a.s. worden voor het verleggen van rioleringen van de gemeente Vlaardingen, bomen in de middenberm van de Broekpolderweg verwijderd. Bij de hockeyvelden aan de Kooikersweg worden bosschages verwijderd. Ook worden bomen langs de A20 ter hoogte van de scoutingverenigingen verwijderd en langs de Broekpolderweg bij oprit 8 richting Hoek van Holland. 

Vanaf media maart wordt voor de verbreding van de A20 en het aanpassen van de op- en afritten naar de nieuwe situatie, een rij bomen langs afrit 8 Vlaardingen-West richting Rotterdam verwijderd.

Verkeersmaatregelen
Eventuele verkeersmaatregelen voor bovenstaande werkzaamheden worden ter plekke aangegeven en zijn te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/Bouwkaart .

Op de foto staan de locaties van de werkzaamheden aangegeven. Blauw zijn bomen, roze is bosschage (struiken). 

Cookie-instellingen