Bouw Knooppunt Rozenburg

19-12-2019 2319 keer bekeken

In 2020 werkt bouwconsortium BAAK aan beide kanten van de A15 bij afrit 14 Rozenburg Centrum. We maken ruimte voor de aanleg van het nieuwe knooppunt Rozenburg en bouwen funderingen voor pijlers van de nieuwe fly-overs.

Verleggen afrit op A15 uit de richting Rotterdam
Van januari tot en met half maart verleggen we de afrit op de A15 uit de richting van Rotterdam. Om werkruimte te maken, plaatsen we langs de afrit een barrier. Er is dan tijdelijk geen vluchtstrook. Voor de bescherming van de kabel- en leidingenstrook die naast de A15 ligt, plaatsen we eerst een damwand met een lengte van ongeveer 12 meter. Verder brengen we zand en grond aan, verplaatsen we onder andere lichtmasten, de riolering en de brandblusleidingen. Ook de Trentweg passen we aan de nieuwe situatie aan. Tot slot asfalteren we de nieuwe afrit en maken we op 20 maart 2020 de aansluiting op de A15.

Nachtafsluitingen afrit 14 Rozenburg Centrum A15 komende uit Rotterdam
We werken overdag en de bestaande afrit blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik. Voor een aantal werkzaamheden is het echter noodzakelijk om de afrit en rijstroken op de Trentweg een aantal keer af te sluiten. Dit doen we in de avond en nacht als er minder verkeer rijdt.

Hieronder volgen de data voor nachtafsluitingen afrit 14 Rozenburg Centrum op de A15 uit de richting van Rotterdam tussen 21:00 en 05:00 uur. Op vrijdag 13 en vrijdag 20 maart is de afsluiting tot zaterdagochtend 09:00 uur:

  • 13 en 14 januari
  • 17 en 18 februari
  • 10, 11 en 12 maart
  • 13, 19 en 20 maart

Op www.blankenburgverbinding.nl/bouwkaart vindt u meer informatie over de afsluitingen en omleidingen.

Bouwen funderingen fly-over knooppunt Rozenburg
Langs afrit 14 Rozenburg Centrum van de A15 uit de richting Europoort verwijderen we bomen. De ruimte is nodig voor het verleggen van de afrit en de bouw van knooppunt Rozenburg. Omdat de bomen dicht langs het spoor en langs de afrit staan, halen we ze weg op 25 januari tijdens een onderhoudsnacht van ProRail. Tijdens deze werkzaamheden is afrit 14 Rozenburg Centrum op de A15 uit de richting van Europoort afgesloten voor het verkeer. We werken tussen 21:00 en 09:00 uur. Als we het werk niet afkrijgen, werken we ook in de nacht van zondag 26 op maandag 27 januari, tussen 21:00 en 05:00 uur. Alle verwijderde bomen worden, indien mogelijk, gecompenseerd in Rozenburg.

Cookie-instellingen